• “De verbinding tussen agro, voeding en gezondheid biedt vele mogelijkheden. Daarover denk ik graag mee.“

  • “Het inspireert me om de brede ervaring die ik heb opgebouwd hier te gebruiken. Op deze manier betrokken blijven bij een belangrijk maatschappelijk veld houdt me jong!“

  • “Mijn betrokkenheid bij Achmea gaat ver terug. Mijn overgrootvader stond aan de wieg van de coöperatie. “

  • Aly Wisse-Maat

    “Als boerin sta ik dagelijks voor keuzes. Ik leerde daardoor oplossingsgericht werken. Dat breng ik in bij de Ledenraad.“

Verhalen

In Gesprek Met Jongeren Over Preventie Van Burn-outs Video icon
  • 09-05-2019
  • Ervaringen co-creatie sessie

In gesprek met jongeren over preventie van burn-outs

Een urgent maatschappelijk thema. Tijdens de co-creatiedag gingen 35 young professionals en experts met elkaar in gesprek. In een aantal werkrondes zoomden de deelnemers in op de verschillende actoren in het kader van burn-outs; het individu, de werkomgeving en de sociale omgeving. Welke rol spelen zij in het ontstaan van burn-outs? En op welke vlakken overlappen en versterken zij elkaars bijdrage wellicht? Na dit in kaart te hebben gebracht, stelden de deelnemers per actor een manifest op: aan welke richtlijnen zouden het individu, de werkgevers en de sociale omgeving moeten voldoen om samen burn-outs onder young professionals te voorkomen. De dag eindigde met een creatieve brainstorm, met als uitkomst concrete ideeën om burn-outs in de praktijk tegen te gaan. Bekijk hier het filmverslag van de bijeenkomst.

Lees verder
We Zijn Verschillend, Maar Toch Met Elkaar
  • 08-05-2019
  • Interview met Frans van Rooij

We zijn verschillend, maar toch met elkaar

“Toen ik bij de vakorganisatie zat, een voorloper van CNV Onderwijs, hadden we met FBTO een collectief contract afgesloten. Bovendien had ik er zelf polissen lopen. Na mijn pensionering las ik een oproep van FBTO om een Klantraad te formeren. Dat wilde ik wel. Vier jaar geleden heb ik kennis gemaakt in Leeuwarden. Vanuit de Klantraad kon FBTO twee leden afvaardigen naar de Ledenraad van Vereniging Achmea. Ik vind het leuk om mee te praten over maatschappelijke ontwikkelingen. Ik ben liever met dit soort dingen bezig dan in de tuin aan het werk. Daarom heb ik een motivatie geschreven en toegelicht waarom ik belangstelling heb voor de Ledenraad. Na een gesprek met de secretaris en de vice-voorzitter van de Vereniging werd ik lid.” Maatschappij in het klein “Onderwijs is een maatschappij in het klein. Het is een sector waar in korte tijd veel veranderd is: van strakke regelgeving en centrale leiding gingen we naar eigen verantwoordelijkheid. Het ging sneller dan elders, ik heb mensen daar wel mee zien worstelen. Die ontwikkeling naar meer eigen inbreng speelt ook in de maatschappij als geheel. Hoe dat werkt voor mensen, dat vind ik interessant. Om die reden koos ik voor de themawerkgroep Werk en Inkomen van de Vereniging. Rondom sociale zekerheid zijn allerlei veranderingen aan de gang, het is nuttig om te kijken hoe je daar mensen in mee kunt nemen. Werknemers moeten eigen verantwoordelijkheid nemen. Er wordt meer eigen inzet verwacht.” Zoeken naar verbinding “Je ziet dat het thema leeft bij Achmea. Centraal Beheer is bezig met Open, een product om HR-mensen te stimuleren bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid. En Interpolis ontwikkelt een programma om mensen te helpen bij het voorkomen van een burn out. Zo kunnen we vorm geven aan eigen verantwoordelijkheid. Niet achteraf dingen oplossen, maar zaken voorkomen. Op tijd bezig zijn met elkaar. Dingen die we in de Ledenraad van de Vereniging bespreken, neem ik mee naar de Klantraad van FBTO. Het is nog wel zoeken naar de verbinding tussen de twee raden. In november gaan we die verbinding evalueren: wat merken we, wat doen we ermee aan beide kanten, wat willen we. DeLedenraad is in hoog tempo vernieuwd, in sommige zaken zijn we nog aan het zoeken.” Coöperatief geheel “Wat ik aan FBTO opvallend vind, is dat het een eenheid is. Mensen staan voor het merk en doen er alles aan om het zo goed mogelijk uit…

Lees verder