• Jaap Vessies
    “Onze eigen coöperatieve onderneming heeft ook een ledenraad. Leerzaam om de rollen eens om te draaien.“
  • “Mijn betrokkenheid bij Achmea gaat ver terug. Mijn overgrootvader stond aan de wieg van de coöperatie. “
  • “De verbinding tussen agro, voeding en gezondheid biedt vele mogelijkheden. Daarover denk ik graag mee.“
  • Zehra Dogan
    “Via de Ledenraad bied ik mijn kennis van diversiteit en doelgroepen aan. Ik krijg er een bijzonder netwerk voor terug.“

Verhalen

Over ons

Vereniging Achmea is de vereniging van alle klanten van Achmea. Vereniging Achmea is de grootste aandeelhouder van het bedrijf Achmea en draagt zorg voor de continuïteit van het bedrijf door erop toe te zien dat Achmea financieel gezond blijft.