• “Mijn lidmaatschap is een kans om prachtige mensen uit de hele samenleving te leren kennen en met hen mee te denken.“

 • Jaap Vessies

  “Onze eigen coöperatieve onderneming heeft ook een ledenraad. Leerzaam om de rollen eens om te draaien.“

 • “Ook als een van de jongste vertegenwoordigers, voel ik dat mijn inbreng als waardevol wordt beschouwd.“

 • “Mijn betrokkenheid bij Achmea gaat ver terug. Mijn overgrootvader stond aan de wieg van de coöperatie. “

Verhalen

Geen Resultaat Behalen Is Mijn Eer Te Na
 • 28-05-2018
 • Interview met Emine Bozkurt

Geen resultaat behalen is mijn eer te na

“Ik geloof heel sterk in een rechtvaardige samenleving en democratie is daar een onderdeel van. Als ik daaraan kan bijdragen, doe ik dat graag en met volle inzet. Mijn maatschappelijke betrokkenheid heb ik van huis uit meegekregen. In Poelenburg gingen dingen niet altijd even goed. Daar werd ik vroeg in meegenomen en daar denk je dan over na. Echt maatschappelijk betrokken en actief werd ik pas toen ik ging werken. Ik merkte dat de discussie over minderheden steeds negatiever werd. Ik dacht: Als ik iets wil betekenen voor gelijke rechten en dergelijke, dan kan ik er allerlei meningen over hebben, maar veel effectiever is het om een actieve rol te spelen. Toen ben ik lid geworden van de PvdA. Het was het begin van mijn politieke loopbaan.” Invloed en resultaat “In het Europees parlement heb ik me van 2004 tot 2014 sterk gemaakt voor gelijke rechten en antidiscriminatie, voor minderheden en voor vrouwen. Op allerlei manieren heb ik geprobeerd de aandacht te leggen op mensenrechten en democratie. Dat zijn zaken die voor mij op nummer één staan. De maatregelen tegen racisme, die Europese voetbalorganisatoren na mijn oproep namen, is één van de concrete resultaten. Mijn rol in de politiek werd daarmee bekroond. Ik vind het belangrijk dat je iets bereikt. Ik wil niet zomaar ergens zitten om dat het leuk is. Ik wil invloed en resultaat. Het is mijn eer te na als ik dat niet behaal.” Aansluiting bij drijfveren “Het idee om lid te worden van de Ledenraad ontstond, toen ik uit het Europees parlement kwam. Ik wilde kijken wat ik specifiek voor de Nederlandse samenleving kon doen. Toen sprak ik Ernst Hirsch Ballin, lid van het Bestuur van Vereniging Achmea. Hij zei tegen me: Is de Ledenraad niets iets voor jou? Eerst dacht ik: O jee, ledenraden zijn van die stoffige bedoeningen. Zo’n groep die zit te praten, een kopje koffie drinkt en dan weer naar huis gaat, zonder resultaat. Maar toen ik meer hoorde, was mijn belangstelling gewekt. In 2016 ben ik lid geworden van de Ledenraad. Ik zit in de themawerkgroep Leefbare Samenleving. Die sluit precies aan bij mijn drijfveren. Waar we op dit moment naar kijken is leefbaarheid in de wijk en veiligheid in en om het huis. Wat voor platforms zijn er? Hoe zien woonverzekeringen in de toekomst eruit? We denken mee over welke kant het op kan gaan, hoe we kunnen zorgen dat…

Lees verder
Het Grote Geheel, Daar Gaat Het Om
 • 03-04-2018
 • Interview met Svetka Orbons

Het grote geheel, daar gaat het om

“Ik werk al jaren als incassojurist”, aldus Svetka. “Eerst bij een grote firma en nu bij een wat kleiner bureau. Dat ligt me goed. Het grote bureau kon vaak niet afwijken van de protocollen. Nu kan ik meer maatwerk leveren. Liefst ga ik het gesprek aan met mensen. Als dat niet lukt, breng ik de onbetaalde rekeningen waar we niet uitkomen voor de rechter. Daarbij nemen we de schuldenaar in bescherming, maar ook de opdrachtgever. Want die bedrijven moeten ook blijven draaien. Ik zie het als de laatste steun die ik kan geven. Mensen hebben een probleem, wij bieden de laatste mogelijkheid om te praten over een oplossing die voor hen ook acceptabel is. Schrijnende gevallen zie ik genoeg. Kijk, er moet betaald worden, maar op welke manier en met welke termijnen, dat kunnen we samen bepalen. Soms verwijs ik iemand naar een bewindvoerder of schuldhulpverlening. Ik geloof in het zelfoplossend vermogen van mensen, maar als ik een helpende hand kan bieden, dan doe ik dat graag.” Meedenken vanuit eigen situatie “Studiegenoot José van Twisk is al een tijdje lid van de Ledenraad van de Vereniging. Zij vertelde dat te weinig jongeren en vrouwen lid waren. Bovendien was Limburg nog krap vertegenwoordigd. Toen heb ik me aangemeld. Ik wilde zien: Wat steekt er achter die grote naam. Wat me opvalt is de manier waarop Achmea met haar klanten omgaat. Claims worden snel afgehandeld. En als een claim wordt afgewezen, dan belt een medewerker van Achmea meteen naar de klant om uit te leggen waarom. Dat voorkomt zo weer zeven mailtjes over en weer. Op die manier is Achmea voortdurend bezig het proces te optimaliseren en de klant zo goed mogelijk te bedienen. Mijn inbreng in de Ledenraad is dat ik meedenk vanuit mijn eigen situatie: een jong gezin met twee werkende ouders. Ik breng naar voren wat mensen in zo’n situatie belangrijk vinden, bijvoorbeeld dat je zaken digitaal kan regelen, buiten kantoortijden. Zelf zijn we bij Centraal Beheer terecht gekomen, omdat ik om 21.15 uur een contactverzoek stuurde en om 21.20 uur gebeld werd: We kunnen u nu te woord staan. Daarnaast laat ik nooit het juridische los. Hoe voorkom je dat je bedrijf schade oploopt door wanbetalers? Achmea heeft voor de basiszorgverzekering een aannameplicht, ze moet de mensen die zich aanmelden verzekeren. Wanbetaling is niet altijd te voorkomen, maar je kan als verzekeraar bij premieachterstand wel heel vroeg het…

Lees verder
De Kleine Samenleving Vind Ik Steeds Belangrijker
 • 05-03-2018
 • Interview met Hein Stulemeijer

De kleine samenleving vind ik steeds belangrijker

“Ik ben 68 jaar oud, getrouwd en ik heb drie volwassen dochters. Binnenkort word ik opa. Ik heb altijd veel verschillende activiteiten ondernomen. Na mijn studie rechten heb ik jaren in goud, zilver en diamant gewerkt en ben ik exportmanager geweest in de grafische industrie. Ik heb voor mijn werk veel gereisd. Op zeker moment ben ik geland in Nederland, omdat ik merkte dat ik mijn thuismarkt had verwaarloosd. Ik ben veel met mijn kinderen gaan doen, heb me bezig gehouden met hockey en school. Al snel kwam ik in besturen terecht en toen in de politiek. Jarenlang was ik fractievoorzitter van de VVD in Weesp.” Socialere politiek “Toen kwam de economische crisis van 2007 en 2008. Ik was inmiddels ouder geworden en had levenservaring opgedaan. Ik zag dat het constant najagen van het optimale winstmodel uitsluitend de belangen van de aandeelhouders dient en niet die van klanten en bedrijven. De economen verschilden in die tijd sterk van mening over de aanpak van de crisis. Sommigen bleven geloven in eindeloze groei. Maar ik dacht: Gaan we nu alles opsouperen of streven we voor onze samenleving en planeet continuïteit na? Door de crisis zag ik dat er een eind zit aan winstmaximalisatie. Op een gegeven moment stel je de keuzes die je eerder hebt gemaakt bij. Het ligt genuanceerder dan je eerst dacht. Ik ben meer dan vroeger geneigd om te kijken wat de noden van andere mensen zijn. Ik ben daar niet heel altruïstisch in, hoor. Maar ik ben zelf een tevreden mens, ik hoef niet zo heel veel. Als mijn vrouw, mijn kinderen en ik maar gezond zijn. Ik sta nu een wat socialere politiek voor dan ik bij de VVD bespeur. Daarom ben ik lid van de Partij voor de Ouderen. Verder ben ik al twaalf jaar Ledenraadslid bij de Rabobank en sinds twee jaar ook lid van de Ledenraad van Vereniging Achmea, omdat ik achter de doelstellingen van Achmea sta. Het is mooi om bij de Vereniging betrokken te zijn, een verrijking van mijn leven. Ik leer van de ervaringen van jongere leden en zij leren hopelijk ook van mij.” Oplossing voor ouderenzorg “Mijn lidmaatschap van de Ledenraad heeft dus te maken met mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik denk sterk mee over de samenleving. De samenleving is aanzienlijk veranderd, 50% van de mensen in Weesp is boven de 45 jaar. Ik heb de zorg voor een aantal ouderen:…

Lees verder
Film Wil Zorgontvangers Weerbaarder Maken
 • 20-02-2018
 • Interview met Carlijn Borgdorff

Film wil zorgontvangers weerbaarder maken

“Ik zit in de jury van de aanmoedigingsprijs van het Fraude Film Festival”, vertelt Carolijn Borgdorff. “Nikki van Westen diende in 2015 een plan in voor een film over fraude met persoonsgebonden budgetten en kwam als winnaar uit de bus. Vervolgens hebben wij bij Moondocs gezegd: Dit is zo belangrijk dat we het willen produceren. Wat ik vooral interessant vind is hoe kwetsbare mensen die zorg nodig hebben zo eenvoudig en platvloers belazerd worden, om het zo maar te zeggen. Zo zijn we aan de slag gegaan om De Zorgdetectives te maken.”  Precair onderwerp Kwaadwillende zorgverleners frauderen jaarlijks voor miljoenen euro’s. Cliënten weten vaak van niks. De Zorgdetectives laat zien hoe een onderzoeksteam van een zorgverzekeraar optreedt tegen fraude in de thuiszorg. De zorgdetectives worden op de voet gevolgd met de camera.  “Het is een precair onderwerp, dat te maken heeft met privacy en ingewikkelde constructies”, licht Carolijn Borgdorff verder toe. “De research heeft lang geduurd. We wilden de systemen inzichtelijk maken. Dat lukte omdat we met het fraudeteam van een zorgverzekeraar mochten meekijken. Toen deed zich een casus voor die alles in zich had om dit onderwerp te belichten en konden we gaan draaien. Mede dankzij de steun van Stichting Achmea Slachtoffer & Samenleving. SASS zag als een van de eerste fondsen het belang van deze film.” Verspreiding van de film “Omdat het onderwerp zo belangwekkend is, hebben we ook educatiemateriaal gemaakt. Van de film en het ruwe materiaal zijn zes clips gemonteerd. Deze clips worden ingezet bij interne trainingen van verzekeraars. De clips inclusief het lesmateriaal dat we erbij leveren, maken een verdiepende slag om fraude in de zorg te herkennen. De film zelf heeft een week gedraaid op het Fraude Film Festival van dit jaar. Nu zijn we heel druk met distributie. De film gaat vertoond worden op congressen en medewerkersbijeenkomsten.  Verder moet de informatie vooral bij de zorgbehoevenden komen. Zij moeten weerbaarder worden. Maar dat is een lastig aspect. Mensen die zorg ontvangen zien zorgverleners als familie, er ontstaat een band, ze vertrouwen hun zorgverlener. Het is moeilijk om kwetsbare mensen een controlerende taak te geven, die taak zou niet bij hen moeten liggen. Juist de verzekeraars moeten hier een rol in hebben. Via hen kan de informatie vertaald worden naar de zorgbehoevenden.” Veerkracht laten zien “Ik voel me als producent en directeur van Moondocs persoonlijk betrokken bij deze film. Wat wij doen, is films maken…

Lees verder