• Jaap Vessies

  “Onze eigen coöperatieve onderneming heeft ook een ledenraad. Leerzaam om de rollen eens om te draaien.“

 • “Het inspireert me om de brede ervaring die ik heb opgebouwd hier te gebruiken. Op deze manier betrokken blijven bij een belangrijk maatschappelijk veld houdt me jong!“

 • “Ook als een van de jongste vertegenwoordigers, voel ik dat mijn inbreng als waardevol wordt beschouwd.“

 • Aly Wisse-Maat

  “Als boerin sta ik dagelijks voor keuzes. Ik leerde daardoor oplossingsgericht werken. Dat breng ik in bij de Ledenraad.“

Verhalen

Naar Adequate Reacties In De Huisartsenzorg
 • 15-08-2018
 • Interview met Roland Friele

Naar adequate reacties in de huisartsenzorg

In ziekenhuizen is steeds meer aandacht voor openheid bij klachten en calamiteiten. Maar hoe gaan huisartsen daarmee om? En zijn slachtoffers geholpen met bestaande klachtenprocedures? Roland Friele en zijn team buigen zich over die vragen. “Door de wetgeving zijn we geneigd om klachten en calamiteiten in de zorg in procedures te stoppen. Die procedures gaan uit van de behoefte van mensen om in onafhankelijkheid wel of niet gelijk te krijgen. Maar die behoefte hebben de meeste mensen niet, zeker niet direct na de gebeurtenis. Ze willen gehoord worden, ze willen praten met hun arts, zodat ze verder kunnen.” Professioneel leernetwerk Friele wil met het project ‘OPEN in de eerste lijn’ bijdragen aan een goede reactie op klachten en incidenten in huisartsenposten en -praktijken. “Op dit moment hebben we veel contacten met huisartsenposten en gezondheidscentra om te horen waar artsen tegenaan lopen bij incidentenafhandeling. Daarnaast gaan we met patiënten die iets is overkomen, groepsgesprekken voeren om hun ervaringen boven water te krijgen. Het is goed om alle vragen en ideeën van huisartsen bij elkaar te brengen en dan het perspectief van de slachtoffers toe te voegen.” Het concrete doel van het onderzoek is om een leernetwerk op te richten. “Het heeft niet zoveel zin om alleen maar een rapport te schrijven om te zeggen hoe het moet. We zorgen liever dat professionals kennis met elkaar delen. Het project is geslaagd als artsen zo ondersteund worden dat zij hun patiënt kunnen ondersteunen als zich een calamiteit voordoet.” Maatschappelijk effect als drijfveer De drijfveer achter het werk van de onderzoekers van het Nivel is de wens bij te dragen aan een betere gezondheidszorg. Kennis voor een betere zorg, dat is de missie. “Maatschappelijk effect is ook voor mij persoonlijk een drijfveer”, aldus Friele. “Ik spreek mensen die jaren geleden iets is overkomen in de zorg en nog steeds boven water proberen te krijgen wat er is gebeurd. De uitzichtloosheid is zo verdrietig. Er had eerder passend gereageerd moeten worden, denk ik dan.” “Ik heb in Wageningen gestudeerd en ben gepromoveerd op de impact van het diabetesdieet. Ik ontdekte dat de manier waarop het dieet was vormgegeven soms heel ongelukkig uitpakte voor mensen. Er waren bijwerkingen die je helemaal niet wil. Achteraf zie ik dat ik toen al bezig was met de impact van een procedure op de mensen zelf. De bedoelingen zijn goed, maar er zijn altijd dingen die anders uitpakken. Dat zie…

Lees verder
Coöperatief Denken Gaat Nieuwe Vlucht Maken
 • 10-08-2018
 • Interview met Leo Kool

Coöperatief denken gaat nieuwe vlucht maken

“Toen ik stopte met mijn werk voor Akzo Nobel ben ik bewust gaan kijken bij non-profitorganisaties. Ik wilde zaken ook eens van de andere kant bekijken. Want het is écht anders in de non-profitsector. In het bedrijfsleven zijn zaken vaak strakker geregeld en is er meer sprake van hiërarchie. Bij veel stichtingen worden beslissingen samen genomen, vervolgens getoetst en dan rustig weer bediscussieerd. Dat is wel eens lastig. Maar het heeft ook een positieve kant. Er zijn soms nieuwe inzichten en gevoelens om rekening mee te houden.” “Wat in positieve zin opvalt is de enorme betrokkenheid bij de stichtingen, die is misschien wel groter dan ik bij grote bedrijven meemaakte. Maar het strakke van het bedrijfsleven miste ik wel hier en daar. Ik ben bij een paar stichtingen zaken anders gaan organiseren, met begrotingen, financiële ijkmomenten en modellen die helpen om te weten of je op koers bent. Soms werkt het en soms helemaal niet. Soms is het veel meer meegaan met de wind en op je gevoel reageren. Dat was heel erg leerzaam voor mij.” Ophalen wat er leeft “Ik vertegenwoordig de Verzekerdenraad van Zilveren Kruis in de Ledenraad van Achmea. Akzo had vroeger een eigen ziektekostenverzekering, het OZF. Dat is nu een van de labels van Achmea. Als personeelsman bij Akzo Nobel had ik te maken met OZF. Toen ik in de Verzekerdenraad kwam, werd ik gegrepen door het coöperatieve gedachtegoed. Het was de reden dat ik me aanmeldde voor de Ledenraad. Coöperaties zijn van onderop georganiseerd. Leden kijken wat ze zelf kunnen doen en wachten niet af wat de orders zijn. Dat ligt me wel. Het is een stokoud model, maar ik denk dat het een nieuwe vlucht gaat nemen.” “Ook in de Ledenraad moeten we blijven beseffen dat Achmea ontstaan is uit een groepje boeren die beloofden elkaar te helpen als er bij een van hen iets ernstigs zou gebeuren. Achmea is zich aan het bezinnen hoe verder gebruik te maken van die coöperatieve achtergrond. Dat is niet makkelijk. We zijn de grootste vereniging van Nederland, hoe geef je al die leden inspraak? De Leden- en Verzekerdenraden ontwikkelen zich goed, maar we zijn er nog niet. Misschien kunnen we hun inzet versterken via een digitaal platform. Ophalen wat er leeft, daar kunnen we meer aan doen.” Allemaal weer kleinschaliger “Ik ben lid van de themawerkgroep Prettige Oude Dag. Laatst gingen we op werkbezoek in een verzorgingshuis.…

Lees verder
Platform Helpt Bij Traumazorg Voor Kinderen
 • 19-07-2018
 • Interview met Trudy Mooren

Platform helpt bij traumazorg voor kinderen

Signalen van trauma bij kinderen worden vaak niet opgepikt. Kinderen en ouders vragen daardoor niet op tijd hulp. Gelukkig is het herkennen van signalen en doorverwijzen eenvoudiger geworden met het platform www.traumaexperts.nl Trudy Mooren, traumaexpert bij Stichting Centrum ’45, was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het platform. “Mijn vraag is altijd: Wat is de beste traumazorg voor kinderen?” Kinderen en jongeren maken soms heftige gebeurtenissen mee, zoals seksueel geweld, een ernstig ongeluk of een nare vluchtgeschiedenis uit een oorlogsgebied. Sommigen verwerken dit op een natuurlijke manier, anderen hebben hulp nodig. “Daarvoor moet de eerste lijn de signalen wel tijdig herkennen en de juiste hulp inschakelen”, aldus Trudy Mooren van Stichting Centrum '45, onderdeel van Arq Psychotrauma Expert groep. “Als iemand op jonge leeftijd geen of een onjuiste behandeling krijgt, kan dat gevolgen hebben tot ver in de volwassenheid. Ik ben dan ook heel blij dat we via traumaexperts.nl verwijzers kunnen ondersteunen bij signalen herkennen en doorverwijzen.” Verschillende doelgroepen Het platform helpt hulpverleners op meerdere manieren. “We hebben een ‘traumacheck’ opgenomen, een tool met dertien vragen die helpt bij inzicht geven wat er aan de hand is. Verder kan de verwijzer lezen wat hij moet doen als hij een trauma denkt te herkennen en wat mogelijke traumabehandelingen zijn. Daarnaast is het team van Trauma Experts telefonisch bereikbaar voor consultatie en advies.” Het platform is ontstaan uit het samenwerkingsverband tussen zes instellingen die werken voor kinderen en gezinnen die ernstig ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. “De instellingen hebben allemaal verschillende doelgroepen: kinderen van veteranen, vluchtelingen en asielzoekers, slachtoffers van huiselijk geweld en vechtscheidingen, slachtoffers van seksueel geweld, prostitutie en mensensmokkel en kinderen die een ernstig ongeluk of ziekte hebben meegemaakt. De samenwerking is zo mooi omdat we met elkaar leren wat de meest effectieve traumazorg is voor die verschillende doelgroepen.” Verschillende therapieën Bij het samenwerkingsverband is voortdurend aandacht voor wat nou het beste werkt bij wie. De vraag is bijvoorbeeld voor wie tools als KidNET en EMDR het meest geschikt zijn. “Met KidNET – NET staat voor Narrative Exposure Therapy – maken kinderen een verhaal van wat er gebeurd is. Deze therapie is vooral onderzocht en effectief gebleken bij vluchtelingen. De kinderen maken een levenslijn en leggen bloemen bij mooie gebeurtenissen en stenen bij zware gebeurtenissen. De ordening is heel veel zinvol, als er veel is gebeurd in korte tijd.” Bij seksueel geweld zoals een verkrachting gaat het vaak meer om die…

Lees verder