• Zehra Dogan
  “Via de Ledenraad bied ik mijn kennis van diversiteit en doelgroepen aan. Ik krijg er een bijzonder netwerk voor terug.“
 • “Mijn betrokkenheid bij Achmea gaat ver terug. Mijn overgrootvader stond aan de wieg van de coöperatie. “
 • Jaap Vessies
  “Onze eigen coöperatieve onderneming heeft ook een ledenraad. Leerzaam om de rollen eens om te draaien.“
 • “Het inspireert me om de brede ervaring die ik heb opgebouwd hier te gebruiken. Op deze manier betrokken blijven bij een belangrijk maatschappelijk veld houdt me jong!“

Verhalen

Af En Toe Moet Je Nog Heel Erg Boos Worden
 • 17-10-2017
 • Interview met Corinne Dettmeijer

Af en toe moet je nog heel erg boos worden

Corinne Dettmeijer concludeerde jaren geleden al dat te weinig bekend is over de gevolgen van kinderporno en de behoeften van slachtoffers. De slachtoffers zijn namelijk niet alleen misbruikt, maar beelden daarvan circuleren mogelijk nog steeds online. “Dat voegt een extra component toe aan hun slachtofferschap”, aldus Dettmeijer. “Toen het Canadian Centre for Child Protection ons benaderde om mee te werken aan de Survivors’ Survey, zeiden we dan ook volmondig ja.” Het onderzoek, dat financieel ondersteund werd door Stichting Achmea Slachtoffer & Samenleving (SASS), is inmiddels afgerond. Honderdvijftig slachtoffers uit verschillende landen hebben via internet de vragenlijst ingevuld. Bijna de helft van de deelnemers komt uit Nederland. Daarom is dit onderzoek ook bij uitstek voor Nederland relevant. Persoonlijke drijfveer “Cruciaal is dat we door het onderzoek een verandering kunnen gaan inzetten”, vervolgt Dettmeijer. “Want er is best veel bekend over hoe om te gaan met slachtoffers van seksueel misbruik, maar wat moeten we doen als de beelden op internet blijven circuleren? Slachtoffers blijven ermee zitten. Dat is ook ingewikkeld voor de hulpverleners. Dit onderzoek geeft een prachtige aanvulling op de kennis over wat slachtoffers nodig hebben. Daarom schrijf ik nu een brief met aanbevelingen aan de minister van Volksgezondheid en aan de minister van Veiligheid en Justitie: onderzoek wat slachtoffers nodig hebben, zet webcrawlers in die de beelden op internet kunnen opsporen en geef erkenning op financieel gebied, als steun in de rug en zetje in de goede richting. Dat is belangrijk. En dat ik iets kan betekenen in het leven van individuele mensen, is mijn persoonlijke drijfveer.” Helicopterview Dettmeijer was niet van plan om zich met jeugdhulp bezig te houden, toen ze civiel recht ging studeren. “In 1980 begon ik als Officier van Justitie in Rotterdam, bij jeugdzaken. Wij hebben toen Bureau Halt opgericht, dat direct interventies doet als jongeren strafbare feiten plegen. Een spannende tijd. Later werd ik kinderrechter in Den Haag. Ik heb daar heel veel kinderen met problemen gezien. Toen ik later eens op een bijeenkomst was voor de Joke Smitprijs, pakte één van de winnaars me bij de arm en zei: ‘U was mijn kinderrechter. Ik was slachtoffer van een loverboy en u heeft mij uit huis geplaatst en voor een belangrijk deel mijn leven gered.’ Aangrijpend dat je echt iets betekend hebt. In wat ik nu doe als Nationaal Rapporteur heb ik meer een helicopterview, meer afstand. Dat is ook nodig om dingen voor elkaar…

Lees verder
Kwaliteit Moeten We Met Elkaar Regelen
 • 13-10-2017
 • Interview met Stephan Valk

Kwaliteit moeten we met elkaar regelen

Sommige mensen hebben het moeilijk in het leven. Mij interesseert: Wat betekent dit voor iemand? Wat kunnen we daaraan doen?” Stephan Valk, voorzitter Raad van Bestuur van de GGZ-instelling Parnassia Groep en lid van de Ledenraad vertelt.  “Iedereen kan een depressie of andere psychiatrische stoornis krijgen”, vertelt Stephan. “Maar een deel van deze mensen is heel kwetsbaar door hun stoornis. Voor die mensen wil ik me inzetten, zij zijn de reden dat ik dit werk doe. En dat doe ik graag bij de Parnassia Groep. Onze medewerkers hebben de wil te innoveren en ontwikkelen. Tegelijkertijd werken we heel kleinschalig en gaat het goed op individueel patiëntenniveau. Dat is waar we voor staan.” Lokale aanwezigheid “Vanaf 2005 zijn er stapsgewijs organisaties aangesloten bij de Parnassia Groep, omdat we voor de gewenste specialisatie schaal nodig hadden. De gezamenlijkheid gebruiken we om dingen beter te kunnen doen, zoals opleiding, onderzoek, innovatie, ict en vastgoedbeheer. Ook de kennisdeling gaat sneller. Die grootschalige samenwerking werkt, omdat we ervoor zorgen dat we verder heel lokaal aanwezig blijven, bij huisartsen en in de wijken. Ook liggen de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij de teams en bij de verschillende onderdelen van de groep. Dat past bij de maatschappelijke rol die we hebben. In de steden in onze drie kernregio’s zijn wij één van de grootste partijen op het gebied van zorg. De gemeentes mogen dan ook op ons rekenen. We zeggen niet: Deze persoon hoort niet tot onze doelgroep. We werken ook voor mensen die er net niet tussen passen. Het gaat erom wat de burgers in de steden nodig hebben om goed verder te kunnen.” Overstijgende thema’s “Sinds 2016 ben ik zakelijk lid van de Ledenraad vanuit de Parnassia Groep. Ik wilde dat graag. Zilveren Kruis is de grootste verzekeraar, de Parnassia Groep de grootste GGZ-instelling van Nederland. Ik vind het van groot belang om die partijen te verbinden om dingen waar te maken. Ook dingen die niet direct in de lijn van de kernactiviteiten liggen, zoals het voorkomen van uitval onder werknemers. Preventie is altijd lastig, niemand wil dat betalen. Daar moeten we het dus met elkaar over hebben binnen Vereniging Achmea. Verder zou het arbeidsmarktvraagstuk een goed thema zijn. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende mensen opgeleid worden in de zorg. Want met een goed functionerende zorg blijven ook andere economische sectoren goed lopen. Er is minder uitval, sneller herstel van de medewerkers en minder…

Lees verder
Snelle Hulpverlening Na Seksueel Geweld
 • 09-10-2017
 • Interview met Iva Bicanic

Snelle hulpverlening na seksueel geweld

Na seksueel geweld is het belangrijk om snel hulp te ontvangen. Voor het slachtoffer, zijn of haar gezondheid en voor een rechtszaak. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) kan de traumabehandeling direct - en in de regio - starten. Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) steunt dit initiatief. Bekijk hier de film waarin onder meer Iva Bicanic vertelt over belang van het CSG. Vereniging Achmea verstrekt jaarlijks financiële middelen aan www.sass.nl

Lees verder
Het Is Heel Makkelijk Om Alleen Aan De Zijlijn Te Blijven Roepen
 • 27-09-2017
 • Interview met Akkie Lindeboom-Jager

Het is heel makkelijk om alleen aan de zijlijn te blijven roepen

“Het is altijd heel makkelijk om aan de zijlijn te roepen, maar je kunt je ook je ergens instorten en proberen daar vorm aan te geven. Dankzij een vernieuwingsslag zie je de verjonging ook. Er komen vrij veel jongeren in de Ledenraad en dat kan alleen maar goed zijn, want die hebben de toekomst”. Akkie Lindeboom-Jager vertelt over haar lidmaatschap van de Ledenraad van Vereniging Achmea.

Lees verder

Over ons

Vereniging Achmea is de vereniging van alle klanten van Achmea. Vereniging Achmea is de grootste aandeelhouder van het bedrijf Achmea en draagt zorg voor de continuïteit van het bedrijf door erop toe te zien dat Achmea financieel gezond blijft.