• “De verbinding tussen agro, voeding en gezondheid biedt vele mogelijkheden. Daarover denk ik graag mee.“
  • “Ook als een van de jongste vertegenwoordigers, voel ik dat mijn inbreng als waardevol wordt beschouwd.“
  • “Mijn lidmaatschap is een kans om prachtige mensen uit de hele samenleving te leren kennen en met hen mee te denken.“
  • Aly Wisse-Maat
    “Als boerin sta ik dagelijks voor keuzes. Ik leerde daardoor oplossingsgericht werken. Dat breng ik in bij de Ledenraad.“

Verhalen

Over ons

Vereniging Achmea is de vereniging van alle klanten van Achmea. Vereniging Achmea is de grootste aandeelhouder van het bedrijf Achmea en draagt zorg voor de continuïteit van het bedrijf door erop toe te zien dat Achmea financieel gezond blijft.