• “Mijn lidmaatschap is een kans om prachtige mensen uit de hele samenleving te leren kennen en met hen mee te denken.“

  • “Mijn betrokkenheid bij Achmea gaat ver terug. Mijn overgrootvader stond aan de wieg van de coöperatie. “

  • “Ook als een van de jongste vertegenwoordigers, voel ik dat mijn inbreng als waardevol wordt beschouwd.“

  • “De verbinding tussen agro, voeding en gezondheid biedt vele mogelijkheden. Daarover denk ik graag mee.“

Verhalen

Trauma Experts Video icon
  • 05-02-2019
  • Interview met Trudy Mooren

Trauma Experts

Trauma's bij kinderen en jongeren zijn goed te behandelen. Toch lopen er in Nederland nog veel kinderen en jongeren rond met onbehandeld trauma. Zes landelijke traumacentra hebben daarom hun krachten gebundeld. Professionals en directbetrokkenen krijgen hulp bij het op tijd herkennen van signalen van trauma en bij het verwijzen naar de juiste hulp via het nieuwe platform www.traumaexperts.nl en een landelijke advieslijn. Het platform Trauma Experts is bedoeld voor hulpverleners en artsen die werken met kinderen, jongeren en gezinnen en ondersteunt professionals op meerdere manieren. Projectleider Trudy Mooren laat ons kennis maken met Trauma Experts. Bekijk hieronder de film.

Lees verder
Slachtofferschap Kan Iedereen Op Elk Moment Overkomen
  • 22-01-2019
  • Interview met Gijs de Vries

Slachtofferschap kan iedereen op elk moment overkomen

Zorg is altijd het werkveld geweest van Gijs de Vries. “Ik heb als consultant zo’n beetje alles in de zorg aan elkaar gefuseerd en weer ontbonden of gereorganiseerd”, vertelt hij. “Later raakte ik meer geïnteresseerd in het bestuurlijke werk. Ik werd partner bij EY, vervolgens kwam ik in de directie van Capgemini en daarna werd ik teruggevraagd bij EY om de consultancytak te runnen en werd ik lid van de Raad van Bestuur. Ik was 50. Vier jaar later werd ik ziek, lymfeklierkanker.” Gezondheid en geluk “De ziekte was een wake up call voor me. Ik vroeg me af: Waar gaat het om in het leven? En ik wist: om gezondheid en geluk. Ik zou niet gelukkig blijven in de wereld van geld, targets en altijd maar groei. Daarom stapte ik eruit. Vervolgens kon ik directeur worden van het Nederlandse Rode Kruis. Het was een unieke kans. Viereneenhalf jaar heb ik het werk met heel veel plezier gedaan. Toen ik 60 werd, stopte ik met mijn werk voor het Rode Kruis. Daar ligt ook weer een link met mijn ziekte. De behandelend specialist had gezegd: Als je de 6 jaar doorstaat, ben je weer helemaal clean. Dus wist ik dat er iets zou veranderen als ik 60 werd. Ik wilde niet langer alleen maar werken, maar wel geestelijk lenig blijven. Nu heb ik een aantal functies die direct met mij te maken hebben. Ik werd president-commissaris van de Arbo Unie, waar ik ooit mijn eerste baan had. Verder ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van het Erasmus MC en van het Integraal Kankercentrum Nederland. Als je luistert naar je hart, dan klopt het, in de dubbele betekenis.” Persoonlijke beweegredenen “En toen werd ik gevraagd als voorzitter van het bestuur van SASS, de stichting waar de focus ligt op slachtoffers in de zorg en ernstige verkeersslachtoffers. Dat ik geïnteresseerd ben in de zorg is wel duidelijk. Maar ook bij verkeersslachtoffers ben ik van dichtbij betrokken. Ik heb op mijn 13de een broertje in het verkeer verloren. Bijzonder dat ik nu een bijdrage kan leveren aan de positie van deze slachtoffers. Persoonlijke beweegredenen zijn heel erg belangrijk in mijn werk. Als je zo’n duidelijk haakje hebt met je eigen situatie, maakt dat je functie extra bijzonder. Het werk voor SASS ligt in het verlengde van wat ik eerder deed bij het Rode Kruis voor slachtoffers van natuurrampen, conflicten en oorlogen.…

Lees verder
Filmverslag Afsluiting Themawerkgroepen Video icon
  • 04-01-2019
  • Ervaringen Themawerkgroepen

Filmverslag afsluiting Themawerkgroepen

De afgelopen 3 jaren hebben 6 themawerkgroepen vraagstukken uitgediept. In divers samengstelde groepen met leden van de Ledenraad, leden van het Bestuur en medewerkers van Achmea. Voorafgaand aan de laatste Ledenraadsbijeenkomst van 2018 hebben de themawerkgroepen hun ervaringen en resultaten van het afgelopen jaar gedeeld. Zij sloten daarmee deze ronde themawerkgroepen af. Vereniging Achmea voorzitter Kees van der Waaij heeft de adviezen en aanbevelingen van de themawerkgroepen tijdens de vergadering aangeboden aan Willem van Duin (voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea).

Lees verder