Ledenraadsleden

De Ledenraad is een belangrijk orgaan van de vereniging. Deze verbindt de klantleden met het Bestuur van de vereniging en met het bedrijf Achmea. De leden van de Ledenraad weten wat er leeft bij hun achterban en in de maatschappij. Ze zijn betrokken en deskundig en dragen vanuit hun achterban thema’s aan die van belang zijn voor de klantleden.

Overzicht ledenraadsleden

De Ledenraad is een gevarieerd gezelschap van maximaal 100 leden, waarvan ultimo 2020 84 plaatsen waren ingevuld. De Ledenraad weerspiegelt zoveel mogelijk het klantenbestand van het bedrijf Achmea. Een groot deel (maximaal 40 leden) van de Ledenraad zijn personen die ook lid zijn van een Achmea Klant-of Verzekerdenraad. De Ledenraad vergadert drie keer per jaar. Het Bestuur van de Vereniging en de Raad van Bestuur van Achmea zijn daarbij aanwezig.
Rechtspersonen
Natuurlijke personen
Uitgenodigd op persoonlijke titel
Namens Klantraad Centraal Beheer Particulieren
Namens Klantraad FBTO
Namens Verzekerdenraad Zilveren Kruis
Namens Agro Sectorraden
Namens Klantraad Interpolis
Namens Klantraad Achmea Pensioen Services
Namens Verzekerdenraad De Friesland