Bestuur

Het Bestuur gaat over de governance, het ledenbeleid, de actieplannen en het budget van de Vereniging. Leden van het Bestuur worden door de Ledenraad benoemd, op bindende voordracht van het Bestuur. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Biografieën

Aad Veenman (1947)

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2022, voorzitter sinds 1 januari 2023

Irene van den Broek (1962)

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2015, vicevoorzitter sinds 2017

Karima Bouchtaoui (1975)

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2022

Willem van Duin (1960)

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2022

Robert van Gasteren (1959)

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2015

Dick Hordijk (1967)

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2021

Maartje van Putten (1951)

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2016

Esther Raats-Coster (1969)

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2014

Jan Versteegh (1965)

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2016

Charlotte Visser (1981)

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2015