Eén patiënt, één budget: zo moet de hele zorg ingericht worden

Ledenraadslid en kinderarts Gerda Duursma-Meppelink merkt regelmatig dat professionals die zich met patiënten bezighouden, slecht met elkaar praten. Ze pleit daarom in de Ledenraad van Vereniging Achmea voor betere communicatie. Dat scheelt rompslomp, geld en – het belangrijkste – mensenlevens.

Gerda: “Als kinderarts maak ik wel mee dat collega’s en andere zorgprofessionals elkaar niet goed begrijpen als ze het over een patiënt hebben. Dat kan fatale gevolgen hebben. Met kinderartsen, gynaecologen en verloskundigen bespreken we in regionaal verband jaarlijks cases van doodgeborenen, dit is landelijk afgesproken. Dan constateren we vaak dat het is misgegaan in de communicatie. Iets is verkeerd begrepen, genoemd, gezegd. Soms speelt ontzag voor de specialist een rol, soms denkt men te veel in vaste procedures.

In de werkgroep gezondheid van de Ledenraad bespreken we regelmatig hoe we betere communicatie voor elkaar kunnen krijgen. Zelf ben ik een groot voorstander van de oplossing die voor de geboortezorg is gekozen: patiëntgericht werken in plaats van behandelingsgericht. Die ‘integrale geboortezorg’ wordt geleverd door verloskundige, huisarts, gynaecoloog en kinderarts samen, in goed overleg. Minister Schippers heeft daartoe het plan geschreven, dat – heel bijzonder – is omarmd door alle betrokken sectoren in de zorg en door het Verbond van Verzekeraars. Want ook die spelen bij die integrale zorg een rol, voor het controleren en afhandelen van de patiëntgebonden zorgkosten. De stok achter de deur van de minister is het beschikbare geld: er is één bedrag per patiënt per aandoening beschikbaar. De zorgverleners dienen dat onderling te verdelen, op basis van hun relatieve bijdrage aan de behandeling.

Het is dus niet meer zo dat alle partijen hun behandelingen afzonderlijk bij de verzekeraar declareren. De verwachting is dat dit administratieve rompslomp en al te hoge facturaties voorkomt. En dát is natuurlijk op termijn goed voor de verzekeringspremie. Maar het belangrijkst vinden we binnen de Ledenraad dat de patiënt centraal staat. De nieuwe financiering dwingt als het ware betere communicatie af. Dat zorgt voor menselijkere zorg en minder fouten. Ik pleit er daarom voor om deze constructie, zoals recentelijk geïmplementeerd in de geboortezorg, in de hele gezondheidszorg door te trekken!”