Het lidmaatschap

Alle Achmea-klanten zijn klantlid van Vereniging Achmea. Dat betekent: alle individuele klanten, vanaf 18 jaar, maar ook bedrijven en organisaties zijn automatisch lid. Automatisch wil zeggen dat we dit niet expliciet vragen of melden aan de klanten. Als je als klantlid stemgerechtigd lid wilt worden, kun je een verzoek indienen bij het Bestuur van Vereniging Achmea. Als stemgerechtigd lid ben je ook in statutaire zin lid van Vereniging Achmea en heb je het recht om – op basis van een bindende voordracht van het Bestuur – leden van de Ledenraad te (her)benoemen.

Stemgerechtigde leden, zowel natuurlijke personen als bedrijven, moeten voldoen aan drie voorwaarden:

  • ze zijn minimaal vijf jaar klantlid;
  • ze nemen ten minste drie zelfstandige diensten of producten van Achmea af;
  • die uit ten minste twee productsegmenten komen (Schade, Zorg, Bank of Pensioen & Leven).

Bedrijven die niet aan deze eisen voldoen kunnen stemgerechtigd lid worden als zij ten minste vijf jaar klantlid zijn en minstens tien natuurlijke personen in dienst hebben.