Zekerheid zit hem niet in je verzekeringen, maar in je inzetbaarheid

Zowel zzp’ers als werknemers moeten de verantwoordelijkheid nemen om hun eigen inzetbaarheid te versterken. Want: “Zekerheid zit hem niet in je verzekeringen, maar in je inzetbaarheid.” Dat is de boodschap van Esther Raats-Coster, bestuurder, ondernemer en lid van het Bestuur van Vereniging Achmea. Binnen de thema-werkgroep Werk & Inkomen houdt ze zich bezig met de vraag wat daarbij de behoeften zijn van de werkenden.

“Er is werk aan de winkel”, zegt Esther Raats-Coster kordaat. “De laatste jaren is veel veranderd op het gebied van werk en inkomen. Het aantal zzp’ers is toegenomen en door de groei van de economie neemt ook het aantal werknemers toe. En op beide fronten zijn er nieuwe wensen en behoeften.”

Zelfredzame werknemer

“Als je kijkt naar de huidige populatie werknemers in Nederland, dan zie je dat ze zelfredzamer worden. Er is een teneur bij met name jonge werknemers om dingen zelf te organiseren. Een deel van hen wil de eigen verzekeringen invullen, bijvoorbeeld voor pensioen. De huidige werknemer laat niet alles over aan zijn werkgever. Hij zegt: Doe mij maar een bijdrage en dan ga ik die zelf wel inzetten zoals mij goeddunkt.

Organisaties moeten hun product aanpassen aan deze nieuwe ontwikkeling. Misschien willen werknemers wel een hiaatverzekering, voor als ze arbeidsongeschikt worden. Als je als werknemer dan wordt afgekeurd door het UWV, val je niet terug naar bijstand. Ja, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Verder is life time employment niet meer aan de orde. Er moeten producten komen die passen bij wisselende werkgevers.”

Gelukkige zzp’er

“Voor zzp’ers ligt het iets anders. Zij zijn van nature zelfredzaam, maar dat wordt hen niet altijd makkelijk gemaakt. Ze zoeken al jaren naar betaalbare en passende manieren om hun oude dag en ziekte te verzekeren. Zzp’ers ondernemen graag voor eigen risico en willen zelf hun verzekering invullen. Maar de huidige arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden door zzp’ers als duur ervaren en door verzekeraars als complex en risicovol.

Broodfondsen komen ook niet echt van de grond. Die bieden dan ook niet meer dan een marginale afdekking van het inkomen van de zzp’er. Het water moet je echt aan de lippen staan, voor je een uitkering uit het fonds krijgt. Dat is niet hetzelfde als je inkomen goed verzekeren. Zzp’ers hebben een arrangement nodig dat hen in staat stelt om langer door te blijven werken en leven.

Stel dat een zzp’er ongeschikt wordt voor zijn huidige werk, maar wel ander werk kan gaan doen en zo opnieuw gelukkig worden. Daarvoor zou hij een transitieverzekering moeten kunnen afsluiten, als onderdeel van een arrangement. Bij zo’n arrangement horen ook zaken als het afbetalen van je hypotheek, afspraken maken met je werkende partner en sparen. Op die manier verzeker je als zzp’er je Inkomen voor de langere termijn en blijft de verzekeringspremie betaalbaar.” 

Eigentijdse manieren van denken

“Het zijn opties, kansen, eigentijdse manieren van denken. Ze zijn zeker de moeite waard om verder te onderzoeken. Vereniging Achmea heeft miljoenen leden, bij hun kunnen we heel veel informatie op halen. Wat hebben zij als werkenden nodig, zowel kwalitatief als kwantitatief? De thema-werkgroep Werk & Inkomen gaat door, we willen meer inzichten ophalen uit de maatschappij. Dat is in het belang van het bedrijf Achmea en van de klanten.”

Esther Raats-Coster is bestuurder en ondernemer. Ze is sinds 2014 lid van het Bestuur van Vereniging Achmea.