Met elkaar werken aan Schuldpreventie

Schulden en betalingsachterstanden zijn een groot maatschappelijk probleem. Als bestuurder van Bureau Krediet Registratie houdt Peter van den Bosch zich daar dagelijks mee bezig. Bij de oplossing spelen verzekeraars een belangrijke rol. “BKR, Achmea en nog een aantal andere partijen hebben de krachten gebundeld. Met elkaar werken we aan schuldpreventie en vroegsignalering.” Toch is deze expertise niet wat Peter van den Bosch meebrengt naar de Ledenraad.

“Iedereen kent BKR van de kredietregistratie”, aldus Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR en lid van de Ledenraad van Vereniging Achmea. “Het imago van BKR is niet altijd even positief. Mensen zien de registratie als een zwarte lijst. Maar die fungeert alleen als zodanig voor mensen die in de financiële problemen zitten en geen krediet meer zouden moeten krijgen. Bovendien doen we meer dan kredieten registreren. Een andere belangrijke activiteit is schuldpreventie.”

Vindplaatsen van schuld

“Voor gemeenten is het moeilijk om te achterhalen waar schulden zijn ontstaan. Samen met Sociale Zaken hebben we daarom het initiatief genomen voor een landelijke database. Daarin verzamelen we informatie van ziektekostenverzekeraars, energieleveranciers en woningbouwcoöperaties. Op het moment dat zij signaleren dat burgers achterlopen met betalen, komt dat in de database. De gemeente kan er dan in een vroeg stadium op af, voordat de schulden oplopen.

We krijgen dus vanuit verschillende hoeken achterstandsmeldingen. Wij kunnen met kennistechnologie de gegevens bundelen en op basis zien welke mensen hulp nodig hebben. Als een gemeente aangeeft dat ze ruimte hebben om 2000 gezinnen te bezoeken en te helpen, dan geven wij aan welke mensen als eerste bezocht moeten worden.

Los van de sociale, maatschappelijke winst, besparen we zo veel geld, ook bij de verzekeraar. Traditioneel nemen de verzekeraars een incassobureau in de arm. Ze bieden geen hulp, maar dreigen met maatregelen waardoor de rekening nog hoger wordt. Wat de verzekeraar nu kan doen, is meewerken aan systematiek waarin hulp geboden wordt en goede voorlichting gegeven.”

Direct naar de werkmaatschappij

“Achmea was de eerste verzekeraar die zei: Daar willen we aan meedoen. Nu ken ik Achmea al goed van binnenuit, ik heb er zelf gewerkt. Vijf jaar ben ik lid geweest van het bestuur van Achmea Bank, daarna ben ik naar BKR gegaan. Toen we gingen samenwerken op het gebied van schuldpreventie, vroeg een oud-collega me of ik lid wilde worden van Ledenraad van Vereniging Achmea. Zo heb ik de oude band weer opgepakt.

Vanuit BKR ben ik erg actief om bij te dragen aan de oplossing van de schuldenproblematiek. Maar binnen Vereniging Achmea houd ik me niet specifiek met dit onderwerp bezig. Ik zie mezelf eerder als verbindingsofficier, dan dat ik rechtstreeks een bijdrage lever. Ik heb een groot netwerk dat van toegevoegde waarde is. Ik kan allerlei lijntjes leggen vanuit het netwerk naar Vereniging Achmea. En nog beter: direct naar de onderdelen van Achmea. Het streven vanuit Vereniging Achmea moet zijn om Achmea te helpen om ideeën en contacten op te doen. Een actieve Vereniging is geen doel op zich, de activiteiten van Vereniging Achmea moeten de activiteiten van Achmea ondersteunen.”

Rol van aandeelhouder

“Vereniging Achmea is de grootste aandeelhouder van het bedrijf Achmea. Binnen Vereniging Achmea wordt ook gesproken over strategie en financiële voortgang van Achmea. Dan kan ik als ex-bestuurder van banken en verzekeraars de nodige vragen stellen en dialogen aangaan. In financiële zin en operationele zin moet Achmea een organisatie blijven die concurrerend kan blijven optreden. Daar werk ik graag aan mee.”