In gesprek met jongeren over preventie van burn-outs

Vereniging Achmea zoekt actief de verbinding met jonge doelgroepen. Daarom organiseerden we een co-creatie sessie met jongeren over het voorkomen van burn-outs onder young professionals.

Een urgent maatschappelijk thema. Tijdens de co-creatiedag gingen 35 young professionals en experts met elkaar in gesprek. In een aantal werkrondes zoomden de deelnemers in op de verschillende actoren in het kader van burn-outs; het individu, de werkomgeving en de sociale omgeving. Welke rol spelen zij in het ontstaan van burn-outs? En op welke vlakken overlappen en versterken zij elkaars bijdrage wellicht?

Na dit in kaart te hebben gebracht, stelden de deelnemers per actor een manifest op: aan welke richtlijnen zouden het individu, de werkgevers en de sociale omgeving moeten voldoen om samen burn-outs onder young professionals te voorkomen. De dag eindigde met een creatieve brainstorm, met als uitkomst concrete ideeën om burn-outs in de praktijk tegen te gaan. Bekijk hier het filmverslag van de bijeenkomst.