Crowdfunding past bij coöperatieve achtergrond

Sonja Feenstra-Bruins richtte Woman Invest op om vrouwen te interesseren in investeren. In de Ledenraad van Vereniging Achmea praat ze ook mee over dit onderwerp. “Achmea investeert veel in zorggeoriënteerde start-ups. Wat doen ze samen met Achmea, waarom heeft Achmea in hen geïnvesteerd? Dat is voor mij interessant om te horen. Omgekeerd kan ik iets voor Achmea betekenen door mijn achtergrond en expertise, zoals bijvoorbeeld in crowdfunding”, aldus Sonja.

“Ik ben zelf investeerder”, vertelt Sonja. “Ik kom al jaren op bijeenkomsten waar investeerders bij elkaar komen. En dat zijn voornamelijk mannen. Soms is dat een voordeel, mensen weten tenminste wie ik ben. Maar er vroeg ook een keer een man drie koffie aan mij. Dat zette me aan het denken. Waar zijn al die vrouwen met een goede baan en dito inkomen? Wat doen zij met hun geld? Bar weinig, zo blijkt.

Daarom heb ik vijf jaar geleden Woman Invest opgericht. Het is een netwerk van bijna 400 vrouwen. Grote spelers, maar ook studentes die net komen kijken. We organiseren events gericht op vrouwen, waar we laten zien wat er speelt op het gebied van investeren. Het gaat dan niet alleen over crowdfunding, maar ook over zaken als informal investment en family offices. We willen interesse wekken voor het onderwerp en aantonen dat je er geld mee kunt verdienen. Verder bieden we begeleiding bij crowdfunding. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar duurzame initiatieven. In de financiële wereld gaat het vaak alleen over geld, duurzaamheid is een no go area. We proberen dat te doorbreken. Als het bij investeerders ook over duurzaamheid gaat, halen we het uit de ‘goededoelenhoek’.”

Meer vrouwen in de economie

“Inmiddels ontdekken ook banken en verzekeraars dat vrouwen een aparte doelgroep zijn en op een andere manier benaderd willen worden. Ik vind dat een goede ontwikkeling. Het aantal vrouwen dat deelneemt aan de financiële economie moet omhoog. Daarom ben ik lid van de Klantraad  van Woonfonds. Ik heb daar een hypotheek lopen en heb mij aangemeld voor de Klantraad. Ook hier was de gemiddelde leeftijd en percentage mannen heel hoog. Dat was voor mij een belangrijke reden om ja te zeggen.

Ik vind het heel interessant om achter de schermen te kijken van Woonfonds. De Klantraad is geen klapvee, maar denkt echt mee over vraagstukken en wordt actief betrokken. Vervolgens heb ik gevraagd of ik lid kon worden van de Ledenraad van Vereniging Achmea. Vereniging Achmea is veel breder dan Woonfonds. Vooral de combinatie met het bedrijfsleven vind ik interessant, grote  bedrijven vaardigen bestuurders af die ook echt iets in te brengen hebben in de Ledenraad.”

Zekerheden bij crowdfunding

“Wat ik heel goed vind bij Vereniging Achmea is dat er echt commitment van je gevraagd wordt. Je moet iets toe te voegen hebben, anders heb je er niets te zoeken. Mijn inbreng is mijn kennis van investeren zoals crowdfunding, maar ook van start-ups en duurzaamheid. Ik zou het heel gaaf vinden als er een crowdfundinghypotheek zou komen. Daarbij is ‘de crowd’ eigenaar van het onderpand. Dat gaat best ver voor banken en verzekeraars. Maar ik denk dat ze niet huiverig moeten zijn en wachten tot anderen het wiel uitvinden. Ze moeten zelf innovatief denken. Een bedrijf als Achmea kan zekerheden aan crowdfunding verbinden, zodat het duidelijk is voor deelnemers wat ze kunnen verwachten.

Ik denk dat Achmea een leidende rol kan gaan spelen in alternatieve financiering en start-ups. Ze zouden er goed aan doen. Anders gaan er bedrijven op inspelen die niet het klantbelang voorop hebben staan. Dan is het beter dat een organisatie als Achmea daar een voortrekkersrol in speelt. Achmea heeft een coöperatieve achtergrond, crowdfunding past daar heel goed bij. Het liefst gekoppeld aan duurzame verdienmodellen. Dat wil ik graag voor elkaar krijgen de komende jaren. Ik wil straks het liefst concreet kunnen aangeven welke projecten we gerealiseerd hebben. Ze moeten niet in de denktank blijven hangen.”