Thema-werkgroepen 2021

Vereniging Achmea is in 2016 gestart met Thema-werkgroepen: multidisciplinair samengestelde groepen met leden van de Ledenraad en het Bestuur van Vereniging Achmea en medewerkers van Achmea. Deze groepen luisteren naar wat er leeft in de samenleving, onderzoeken ontwikkelingen en zetten signalen en behoeftes om in suggesties voor het bedrijf Achmea. Achmea kan de aanbevelingen van deze Thema-werkgroepen omzetten in bijvoorbeeld verbeterde proposities. Op die manier hebben onze klantleden écht inspraak in het bedrijf Achmea.