Trauma Experts Video icon
 • 05-02-2019
 • Interview met Trudy Mooren

Trauma Experts

Trauma's bij kinderen en jongeren zijn goed te behandelen. Toch lopen er in Nederland nog veel kinderen en jongeren rond met onbehandeld trauma. Zes landelijke traumacentra hebben daarom hun krachten gebundeld. Professionals en directbetrokkenen krijgen hulp bij het op tijd herkennen van signalen van trauma en bij het verwijzen naar de juiste hulp via het nieuwe platform www.traumaexperts.nl en een landelijke advieslijn. Het platform Trauma Experts is bedoeld voor hulpverleners en artsen die werken met kinderen, jongeren en gezinnen en ondersteunt professionals op meerdere manieren. Projectleider Trudy Mooren laat ons kennis maken met Trauma Experts. Bekijk hieronder de film.

Lees verder
Slachtofferschap Kan Iedereen Op Elk Moment Overkomen
 • 22-01-2019
 • Interview met Gijs de Vries

Slachtofferschap kan iedereen op elk moment overkomen

Zorg is altijd het werkveld geweest van Gijs de Vries. “Ik heb als consultant zo’n beetje alles in de zorg aan elkaar gefuseerd en weer ontbonden of gereorganiseerd”, vertelt hij. “Later raakte ik meer geïnteresseerd in het bestuurlijke werk. Ik werd partner bij EY, vervolgens kwam ik in de directie van Capgemini en daarna werd ik teruggevraagd bij EY om de consultancytak te runnen en werd ik lid van de Raad van Bestuur. Ik was 50. Vier jaar later werd ik ziek, lymfeklierkanker.” Gezondheid en geluk “De ziekte was een wake up call voor me. Ik vroeg me af: Waar gaat het om in het leven? En ik wist: om gezondheid en geluk. Ik zou niet gelukkig blijven in de wereld van geld, targets en altijd maar groei. Daarom stapte ik eruit. Vervolgens kon ik directeur worden van het Nederlandse Rode Kruis. Het was een unieke kans. Viereneenhalf jaar heb ik het werk met heel veel plezier gedaan. Toen ik 60 werd, stopte ik met mijn werk voor het Rode Kruis. Daar ligt ook weer een link met mijn ziekte. De behandelend specialist had gezegd: Als je de 6 jaar doorstaat, ben je weer helemaal clean. Dus wist ik dat er iets zou veranderen als ik 60 werd. Ik wilde niet langer alleen maar werken, maar wel geestelijk lenig blijven. Nu heb ik een aantal functies die direct met mij te maken hebben. Ik werd president-commissaris van de Arbo Unie, waar ik ooit mijn eerste baan had. Verder ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van het Erasmus MC en van het Integraal Kankercentrum Nederland. Als je luistert naar je hart, dan klopt het, in de dubbele betekenis.” Persoonlijke beweegredenen “En toen werd ik gevraagd als voorzitter van het bestuur van SASS, de stichting waar de focus ligt op slachtoffers in de zorg en ernstige verkeersslachtoffers. Dat ik geïnteresseerd ben in de zorg is wel duidelijk. Maar ook bij verkeersslachtoffers ben ik van dichtbij betrokken. Ik heb op mijn 13de een broertje in het verkeer verloren. Bijzonder dat ik nu een bijdrage kan leveren aan de positie van deze slachtoffers. Persoonlijke beweegredenen zijn heel erg belangrijk in mijn werk. Als je zo’n duidelijk haakje hebt met je eigen situatie, maakt dat je functie extra bijzonder. Het werk voor SASS ligt in het verlengde van wat ik eerder deed bij het Rode Kruis voor slachtoffers van natuurrampen, conflicten en oorlogen.…

Lees verder
We Willen Mensen Tot Hun Recht Laten Komen
 • 26-10-2018
 • Interview met Diederik Greive

We willen mensen tot hun recht laten komen

U heeft rechten gestudeerd. Wat wilde u ‘later worden’? Ik wilde vroeger docent geschiedenis worden. Toch werd het een studie rechten, dat leek me praktischer. Het was niet uit liefde voor regels, ik heb niet zoveel met regels. Ik heb veel meer met ethiek, met normen en waarden en de spanning die ontstaat als mensen zich, soms door omstandigheden, niet aan de regels houden. Mijn interesse gaat uit naar menselijk gedrag. Na mijn studie moest ik als dienstplichtige in militaire dienst. Terwijl ik door de bossen struinde, had ik de tijd om na te denken over wat ik wilde gaan doen. Ik had daar nog geen scherp beeld van. Heel toevallig zag ik in de krant een advertentie voor rechtelijk ambtenaar in opleiding, ik wist niet eens dat daar een opleiding voor was. Ik heb gereageerd en kwam in de selectieprocedure. Toen viel het kwartje. Ik wilde geen rechter worden, maar officier van justitie. Als officier ben je verantwoordelijk voor opsporen en aanklagen. Je zit dichter op de maatschappelijke problemen dan een rechter, iets meer met de poten in de klei. Je staat in de voorste linies en bent met slachtoffers en nabestaanden in contact. Die dynamiek vond en vind ik geweldig. Wat is voor u belangrijk in uw loopbaan? Contact met slachtoffers is gedurende mijn hele loopbaan belangrijk gebleven. In de opleiding voerde ik mijn eerste slachtoffergesprek. Het was met twee zussen die slachtoffer waren van misbruik. Eén van de zussen zat tegenover mij, helemaal ineen gedoken, ze keek me niet aan. Ik kon het verdriet bijna vastpakken. Dat gesprek vergeet ik nooit meer. Ik dacht: Hoe ga ik dit als officier goed doen? Ik moet bij de feiten blijven en ook naar de slachtoffers kijken. Rechten van slachtoffers zijn dus een rode draad in mijn loopbaan. Toen Jeroen Steenbrink stopte als landelijk portefeuillehouder slachtofferzorg, heb ik als oude rot de portefeuille een tijd in de lucht gehouden tot Michiel Zwinkels, een aanstormend talent, de portefeuille kon overnemen. Ik lever nog steeds bijdragen aan de portefeuille bij conferenties en in bijeenkomsten met slachtoffers. De portefeuille hebben we hernoemd tot slachtofferrechten, omdat we meer nadruk willen leggen op het uitoefenen van rechten door slachtoffers en minder op zorgen voor slachtoffers. Wij richten ons op goede en empathische communicatie, digitale innovatie en praktische schadevergoeding. Zodat mensen echt tot hun recht kunnen komen. Waarom koos u voor het bestuurswerk bij SASS? De…

Lees verder
Naar Adequate Reacties In De Huisartsenzorg
 • 15-08-2018
 • Interview met Roland Friele

Naar adequate reacties in de huisartsenzorg

In ziekenhuizen is steeds meer aandacht voor openheid bij klachten en calamiteiten. Maar hoe gaan huisartsen daarmee om? En zijn slachtoffers geholpen met bestaande klachtenprocedures? Roland Friele en zijn team buigen zich over die vragen. “Door de wetgeving zijn we geneigd om klachten en calamiteiten in de zorg in procedures te stoppen. Die procedures gaan uit van de behoefte van mensen om in onafhankelijkheid wel of niet gelijk te krijgen. Maar die behoefte hebben de meeste mensen niet, zeker niet direct na de gebeurtenis. Ze willen gehoord worden, ze willen praten met hun arts, zodat ze verder kunnen.” Professioneel leernetwerk Friele wil met het project ‘OPEN in de eerste lijn’ bijdragen aan een goede reactie op klachten en incidenten in huisartsenposten en -praktijken. “Op dit moment hebben we veel contacten met huisartsenposten en gezondheidscentra om te horen waar artsen tegenaan lopen bij incidentenafhandeling. Daarnaast gaan we met patiënten die iets is overkomen, groepsgesprekken voeren om hun ervaringen boven water te krijgen. Het is goed om alle vragen en ideeën van huisartsen bij elkaar te brengen en dan het perspectief van de slachtoffers toe te voegen.” Het concrete doel van het onderzoek is om een leernetwerk op te richten. “Het heeft niet zoveel zin om alleen maar een rapport te schrijven om te zeggen hoe het moet. We zorgen liever dat professionals kennis met elkaar delen. Het project is geslaagd als artsen zo ondersteund worden dat zij hun patiënt kunnen ondersteunen als zich een calamiteit voordoet.” Maatschappelijk effect als drijfveer De drijfveer achter het werk van de onderzoekers van het Nivel is de wens bij te dragen aan een betere gezondheidszorg. Kennis voor een betere zorg, dat is de missie. “Maatschappelijk effect is ook voor mij persoonlijk een drijfveer”, aldus Friele. “Ik spreek mensen die jaren geleden iets is overkomen in de zorg en nog steeds boven water proberen te krijgen wat er is gebeurd. De uitzichtloosheid is zo verdrietig. Er had eerder passend gereageerd moeten worden, denk ik dan.” “Ik heb in Wageningen gestudeerd en ben gepromoveerd op de impact van het diabetesdieet. Ik ontdekte dat de manier waarop het dieet was vormgegeven soms heel ongelukkig uitpakte voor mensen. Er waren bijwerkingen die je helemaal niet wil. Achteraf zie ik dat ik toen al bezig was met de impact van een procedure op de mensen zelf. De bedoelingen zijn goed, maar er zijn altijd dingen die anders uitpakken. Dat zie…

Lees verder
Platform Helpt Bij Traumazorg Voor Kinderen
 • 19-07-2018
 • Interview met Trudy Mooren

Platform helpt bij traumazorg voor kinderen

Signalen van trauma bij kinderen worden vaak niet opgepikt. Kinderen en ouders vragen daardoor niet op tijd hulp. Gelukkig is het herkennen van signalen en doorverwijzen eenvoudiger geworden met het platform www.traumaexperts.nl Trudy Mooren, traumaexpert bij Stichting Centrum ’45, was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het platform. “Mijn vraag is altijd: Wat is de beste traumazorg voor kinderen?” Kinderen en jongeren maken soms heftige gebeurtenissen mee, zoals seksueel geweld, een ernstig ongeluk of een nare vluchtgeschiedenis uit een oorlogsgebied. Sommigen verwerken dit op een natuurlijke manier, anderen hebben hulp nodig. “Daarvoor moet de eerste lijn de signalen wel tijdig herkennen en de juiste hulp inschakelen”, aldus Trudy Mooren van Stichting Centrum '45, onderdeel van Arq Psychotrauma Expert groep. “Als iemand op jonge leeftijd geen of een onjuiste behandeling krijgt, kan dat gevolgen hebben tot ver in de volwassenheid. Ik ben dan ook heel blij dat we via traumaexperts.nl verwijzers kunnen ondersteunen bij signalen herkennen en doorverwijzen.” Verschillende doelgroepen Het platform helpt hulpverleners op meerdere manieren. “We hebben een ‘traumacheck’ opgenomen, een tool met dertien vragen die helpt bij inzicht geven wat er aan de hand is. Verder kan de verwijzer lezen wat hij moet doen als hij een trauma denkt te herkennen en wat mogelijke traumabehandelingen zijn. Daarnaast is het team van Trauma Experts telefonisch bereikbaar voor consultatie en advies.” Het platform is ontstaan uit het samenwerkingsverband tussen zes instellingen die werken voor kinderen en gezinnen die ernstig ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. “De instellingen hebben allemaal verschillende doelgroepen: kinderen van veteranen, vluchtelingen en asielzoekers, slachtoffers van huiselijk geweld en vechtscheidingen, slachtoffers van seksueel geweld, prostitutie en mensensmokkel en kinderen die een ernstig ongeluk of ziekte hebben meegemaakt. De samenwerking is zo mooi omdat we met elkaar leren wat de meest effectieve traumazorg is voor die verschillende doelgroepen.” Verschillende therapieën Bij het samenwerkingsverband is voortdurend aandacht voor wat nou het beste werkt bij wie. De vraag is bijvoorbeeld voor wie tools als KidNET en EMDR het meest geschikt zijn. “Met KidNET – NET staat voor Narrative Exposure Therapy – maken kinderen een verhaal van wat er gebeurd is. Deze therapie is vooral onderzocht en effectief gebleken bij vluchtelingen. De kinderen maken een levenslijn en leggen bloemen bij mooie gebeurtenissen en stenen bij zware gebeurtenissen. De ordening is heel veel zinvol, als er veel is gebeurd in korte tijd.” Bij seksueel geweld zoals een verkrachting gaat het vaak meer om die…

Lees verder
Film Wil Zorgontvangers Weerbaarder Maken
 • 20-02-2018
 • Interview met Carlijn Borgdorff

Film wil zorgontvangers weerbaarder maken

“Ik zit in de jury van de aanmoedigingsprijs van het Fraude Film Festival”, vertelt Carolijn Borgdorff. “Nikki van Westen diende in 2015 een plan in voor een film over fraude met persoonsgebonden budgetten en kwam als winnaar uit de bus. Vervolgens hebben wij bij Moondocs gezegd: Dit is zo belangrijk dat we het willen produceren. Wat ik vooral interessant vind is hoe kwetsbare mensen die zorg nodig hebben zo eenvoudig en platvloers belazerd worden, om het zo maar te zeggen. Zo zijn we aan de slag gegaan om De Zorgdetectives te maken.”  Precair onderwerp Kwaadwillende zorgverleners frauderen jaarlijks voor miljoenen euro’s. Cliënten weten vaak van niks. De Zorgdetectives laat zien hoe een onderzoeksteam van een zorgverzekeraar optreedt tegen fraude in de thuiszorg. De zorgdetectives worden op de voet gevolgd met de camera.  “Het is een precair onderwerp, dat te maken heeft met privacy en ingewikkelde constructies”, licht Carolijn Borgdorff verder toe. “De research heeft lang geduurd. We wilden de systemen inzichtelijk maken. Dat lukte omdat we met het fraudeteam van een zorgverzekeraar mochten meekijken. Toen deed zich een casus voor die alles in zich had om dit onderwerp te belichten en konden we gaan draaien. Mede dankzij de steun van Stichting Achmea Slachtoffer & Samenleving. SASS zag als een van de eerste fondsen het belang van deze film.” Verspreiding van de film “Omdat het onderwerp zo belangwekkend is, hebben we ook educatiemateriaal gemaakt. Van de film en het ruwe materiaal zijn zes clips gemonteerd. Deze clips worden ingezet bij interne trainingen van verzekeraars. De clips inclusief het lesmateriaal dat we erbij leveren, maken een verdiepende slag om fraude in de zorg te herkennen. De film zelf heeft een week gedraaid op het Fraude Film Festival van dit jaar. Nu zijn we heel druk met distributie. De film gaat vertoond worden op congressen en medewerkersbijeenkomsten.  Verder moet de informatie vooral bij de zorgbehoevenden komen. Zij moeten weerbaarder worden. Maar dat is een lastig aspect. Mensen die zorg ontvangen zien zorgverleners als familie, er ontstaat een band, ze vertrouwen hun zorgverlener. Het is moeilijk om kwetsbare mensen een controlerende taak te geven, die taak zou niet bij hen moeten liggen. Juist de verzekeraars moeten hier een rol in hebben. Via hen kan de informatie vertaald worden naar de zorgbehoevenden.” Veerkracht laten zien “Ik voel me als producent en directeur van Moondocs persoonlijk betrokken bij deze film. Wat wij doen, is films maken…

Lees verder
Af En Toe Moet Je Nog Heel Erg Boos Worden
 • 17-10-2017
 • Interview met Corinne Dettmeijer

Af en toe moet je nog heel erg boos worden

Corinne Dettmeijer concludeerde jaren geleden al dat te weinig bekend is over de gevolgen van kinderporno en de behoeften van slachtoffers. De slachtoffers zijn namelijk niet alleen misbruikt, maar beelden daarvan circuleren mogelijk nog steeds online. “Dat voegt een extra component toe aan hun slachtofferschap”, aldus Dettmeijer. “Toen het Canadian Centre for Child Protection ons benaderde om mee te werken aan de Survivors’ Survey, zeiden we dan ook volmondig ja.” Het onderzoek, dat financieel ondersteund werd door Stichting Achmea Slachtoffer & Samenleving (SASS), is inmiddels afgerond. Honderdvijftig slachtoffers uit verschillende landen hebben via internet de vragenlijst ingevuld. Bijna de helft van de deelnemers komt uit Nederland. Daarom is dit onderzoek ook bij uitstek voor Nederland relevant. Persoonlijke drijfveer “Cruciaal is dat we door het onderzoek een verandering kunnen gaan inzetten”, vervolgt Dettmeijer. “Want er is best veel bekend over hoe om te gaan met slachtoffers van seksueel misbruik, maar wat moeten we doen als de beelden op internet blijven circuleren? Slachtoffers blijven ermee zitten. Dat is ook ingewikkeld voor de hulpverleners. Dit onderzoek geeft een prachtige aanvulling op de kennis over wat slachtoffers nodig hebben. Daarom schrijf ik nu een brief met aanbevelingen aan de minister van Volksgezondheid en aan de minister van Veiligheid en Justitie: onderzoek wat slachtoffers nodig hebben, zet webcrawlers in die de beelden op internet kunnen opsporen en geef erkenning op financieel gebied, als steun in de rug en zetje in de goede richting. Dat is belangrijk. En dat ik iets kan betekenen in het leven van individuele mensen, is mijn persoonlijke drijfveer.” Helicopterview Dettmeijer was niet van plan om zich met jeugdhulp bezig te houden, toen ze civiel recht ging studeren. “In 1980 begon ik als Officier van Justitie in Rotterdam, bij jeugdzaken. Wij hebben toen Bureau Halt opgericht, dat direct interventies doet als jongeren strafbare feiten plegen. Een spannende tijd. Later werd ik kinderrechter in Den Haag. Ik heb daar heel veel kinderen met problemen gezien. Toen ik later eens op een bijeenkomst was voor de Joke Smitprijs, pakte één van de winnaars me bij de arm en zei: ‘U was mijn kinderrechter. Ik was slachtoffer van een loverboy en u heeft mij uit huis geplaatst en voor een belangrijk deel mijn leven gered.’ Aangrijpend dat je echt iets betekend hebt. In wat ik nu doe als Nationaal Rapporteur heb ik meer een helicopterview, meer afstand. Dat is ook nodig om dingen voor elkaar…

Lees verder
Snelle Hulpverlening Na Seksueel Geweld Video icon
 • 09-10-2017
 • Interview met Iva Bicanic

Snelle hulpverlening na seksueel geweld

Na seksueel geweld is het belangrijk om snel hulp te ontvangen. Voor het slachtoffer, zijn of haar gezondheid en voor een rechtszaak. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) kan de traumabehandeling direct - en in de regio - starten. Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) steunt dit initiatief. Bekijk hier de film waarin onder meer Iva Bicanic vertelt over belang van het CSG. Vereniging Achmea verstrekt jaarlijks financiële middelen aan www.sass.nl

Lees verder
Laat Me Gewoon Mijn Werk Doen
 • 24-03-2017
 • Interview met Jurriaan Jacobs

Laat me gewoon mijn werk doen

Aan het woord is Jurriaan Jacobs, beleidsadviseur bij Impact, een expertisecentrum voor nazorg bij schokkende gebeurtenissen. “Ik heb me tijdens mijn studie bestuurskunde gespecialiseerd in de vraag wat de moderne vormen van druk zijn waar politiemedewerkers, brandweerlieden en andere mensen in ‘hoogrisicoberoepen’ mee te maken hebben. Filmen en online plaatsen van beeldmateriaal horen daarbij. Bij Impact wilden we onderzoeken wat de effecten daarvan zijn.” Grote rode auto “Ik ben zelf in opleiding voor vrijwilliger bij de brandweer. Ik heb te maken met mensen die iedere dag in de frontlinie staan en uit de grond van hun hart er iets moois van willen maken. Hoe houd je jezelf dan staande? Vanuit die persoonlijke interesse heb ik me aangemeld. En het is natuurlijk een jeugddroom: wat is nou mooier dan in een grote rode auto met blauwe zwaailichten te rijden? Op een gegeven moment ging ik mee met de brandweer. Er was iemand in het water gevallen. Toen we aankamen, stonden er vijf mensen filmpjes te maken. Ik kon het rationaliseren: Iedereen doet zijn werk goed, dat mogen ze best filmen. Maar ik had makkelijk praten, ik stond aan de zijlijn. Als je het water in moet omdat er iemand in ligt, denk je: Laat me gewoon mijn werk doen.” Levens redden “Brandweer en politie komen vaak in crisissituaties terecht en dan moeten ze direct handelen. Filmen is voor hen op dat moment niet problematisch. Ze maken zich er niet druk over, daar redden ze geen levens mee. Maar als ze even later beelden terugzien op internet, is dat heel vervelend. Zeker als de reacties negatief zijn. Of bedreigend. Zoals een foto van een agent op Facebook met de tekst: ‘5000 euro voor het adres van deze persoon, dan mollen we hem.’ De professional wordt direct aangesproken via sociale media, maar heeft niet de mogelijkheid om te reageren. Belangrijk is dan ook dat organisaties hieraan aandacht besteden. Medewerkers moeten voorbereid worden op de mogelijkheid van filmen. En ze moeten weten dat het niet erg als het gebeurt, als ze vanuit hun professie handelen. Ondersteuning en vertrouwen vanuit de organisatie zijn cruciaal. Sta als één man achter de professional die gefilmd is en toon dat vertrouwen naar buiten toe. In praktische trainingen willen we organisaties hiervan bewust maken. Zo maken we professionals én organisaties weerbaarder.” Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) subsidieerde het onderzoek van Impact. Het eindrapport leest u hier. Vereniging Achmea…

Lees verder
Was Nou Toch Eerder Gekomen
 • 17-02-2017
 • Interview met Iva Bicanic

Was nou toch eerder gekomen

Iva Bicanic is landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld en traumabehandelaar. “Ik probeer de gevolgen van misbruik te repareren. Bij seksueel geweld komen slachtoffers vaak lang na dato bij ons. Met name jongeren willen vergeten. Ze vertellen het pas als ze zijn vastgelopen. Ze kampen dan met PTSS, angsten en depressies. Dan denk ik: Was nou toch eerder gekomen. Hoe eerder, hoe beter. Nederland telt jaarlijks 100.000 nieuwe slachtoffers van seksueel geweld. Zij kunnen inmiddels bij zestien CSG’s terecht, verspreid over het land. Hier werken deskundigen die ervaring hebben met de opvang van deze slachtoffers. Bijna alle centra zijn gevestigd op de Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen. Slachtoffers krijgen hier acute hulp en onderzoek op één locatie. We hebben de hulp zo opgezet dat de slachtoffers niet vaker dan nodig hun verhaal hoeven te vertellen en onderzoeken ondergaan.” Sporen veilig stellen Maar er is meer. Sporenonderzoek is van groot belang bij seksueel geweld. “Veel slachtoffers willen direct na de verkrachting naar huis”, vertelt Bicanic. “Ze willen douchen, waardoor ze de sporen kunnen verwijderen. Wij zeggen: Doe het niet. Kom eerst bij ons om die sporen veilig te stellen. Daarna kun je douchen zo lang als je wilt. Onze vraag daarbij is: Als je er vroeg bij bent en je hebt sporen en je hebt iemand die aangifte wil doen, komt de rechter dan ook vaker tot een veroordeling? Je hebt in ieder geval de beste omstandigheden om een goede zaak te maken. Die zaken zouden vaker of sneller tot een veroordeling kunnen leiden.” Beste aanpak “Verder willen we weten wat de beste aanpak is voor mensen die net verkracht zijn. Daar doen wij nu onderzoek naar. Dat onderzoek wordt gesubsidieerd door SASS, die eerder al de voorlichtingscampagne rondom de landelijke hulplijn ondersteunde. Deze lijn wordt steeds vaker gebeld. Slachtoffers weten ons makkelijker te vinden en komen sneller naar ons toe. Op die manier werken wij aan een verbeterde positie van slachtoffers van seksueel geweld.” Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) ondersteunt het onderzoek van Centrum Seksueel Geweld. Meer informatie vindt u hier. Vereniging Achmea verstrekt jaarlijks financiële middelen aan SASS.

Lees verder
Hoe Kun Je Herstellen Wat Kapot Is?
 • 27-01-2017
 • Interview met Julia Roeselaars

Hoe kun je herstellen wat kapot is?

Julia Roeselers werd overvallen met een groot mes door twee jonge jongens uit haar eigen buurt. Ze wilde naderhand niets liever dan ‘herstellen’ wat kapot was. Want nadat de daders hun gevangenisstraf hadden uitgezeten, moesten ze nog steeds als buren door dezelfde buurt. Over dit gegeven maakte Julia een film: ‘Als ik je zie, dan groet ik je’. Julia: “Telkens als ik de daders op straat zag, groette ik ze en groetten ze mij terug. Hoewel dat als een overwinning voelde, hield ik daar iedere keer een vreemd gevoel aan over. Ik wilde herstellen wat kapot was.” Julia wilde praten met de jongens die haar hadden overvallen. Herstelrecht wordt dit wel genoemd. Daar is in het ‘gewone’ strafrecht vooralsnog geen plaats voor. De film die Julia over dit onderwerp maakte, wordt nu ingezet op voorlichtingsbijeenkomsten voor slachtoffers en daders en bij de training van professionals. Daarnaast is naar aanleiding van de film een lespakket ontwikkeld voor politie, officieren van justitie, strafrechtadvocaten en hulpverleners. Doel van het educatieve traject is de kennis rondom herstelrecht in Nederland te bevorderen. Bekijk hier de documentaire waarin Julia haar ervaring deelt en herstelrecht wordt toegelicht. Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving ondersteunde dit initiatief met een subsidie. Vereniging Achmea steunt al jaren SASS.

Lees verder