Ik ben zelf ook verjongd

“Vereniging Achmea was een club van grijze mannen”, zegt bestuurslid Henk Robben. “Ik durf het te zeggen, ik ben er zelf ook één.” Inmiddels is de samenstelling van Bestuur en Ledenraad diverser geworden, met meer vrouwen, jonge mensen en Nederlanders met een andere culturele achtergrond. “Er is in de vernieuwde Vereniging vaart en dynamiek gekomen. Daarin ben ik zelf ook verjongd.”

Als burgemeester van Wierden staat Henk Robben midden in de maatschappij. Dat brengt hij mee als Bestuurslid van Vereniging Achmea. “Ik heb in mijn werk altijd de verbinding gehad met land- en tuinbouw. Juist op het platteland spelen veel thema’s waarbij Achmea een rol kan spelen. Vanuit mijn rol als burgemeester kan ik daarin fungeren als intermediair.”

Een jaar of vier geleden constateerde Robben en zijn medebestuursleden dat Vereniging Achmea geen goede afspiegeling was van de maatschappij. “Achmea is het resultaat van veel fusies. Met iedere fusie kwamen er leden mee. Daardoor werd de Vereniging een gedateerde groep van voornamelijk mannen. We wilden meer diversiteit en verjonging. Daarop hebben we ingezet, met resultaat.”

Ogen en oren

Maar de vernieuwing ging verder. “We stelden onszelf ook de vraag: Wat vinden we nu eigenlijk van de rol van Vereniging Achmea in relatie tot het bedrijf Achmea? We zijn de grootste aandeelhouder, maar is dat het dan? Kijken we alleen of er voldoende rendement is? Dat is wel erg armoedig. Toen we de vernieuwing hadden doorgevoerd, wilden we veel meer de oren en ogen van het bedrijf Achmea worden. We willen signalen vanuit de samenleving naar het bedrijf Achmea krijgen.

Bij de decentralisatie van de zorgtaken bijvoorbeeld, zag ik als burgemeester welke knelpunten er waren op het gemeentehuis, maar ook bij mensen thuis. Dat geef ik dan door aan de Vereniging. Bij de werving van nieuwe leden voor de Ledenraad en het Bestuur geven we dat ook mee: We verwachten dat je input geeft, wil je die rol wel? In thema-werkgroepen bespreken we vraagstukken die leven in de samenleving. En waar mogelijk vertalen we die naar suggesties voor diensten en producten van Achmea.”

Dubbelrol

“Vanuit mijn burgemeesterschap betekent deze betrokkenheid een dubbelrol. De resultaten van Achmea zijn voor de Vereniging als aandeelhouder belangrijk. Als het bedrijf Achmea verlies lijdt, dan geeft dat een bepaalde emotie. Maar dan kijk je waardoor dat verlies komt. Vorig jaar was er grote hagelschade op het platteland, met name in de land- en tuinbouw. Dan denk ik als burgemeester in een agrarisch gebied: Daar is de verzekeraar wel voor, in zo’n geval moeten we schade uitkeren.

Met andere woorden, we hebben ons werk als verzekeraar goed gedaan en daardoor hebben we verlies geleden. Dat is op zich niet erg, maar het moet niet te vaak gebeuren. Naar de toekomst toe moeten we het zo regelen, dat we af en toe zo’n jaar kunnen hebben, maar niet te veel. Daar gaat het om. Ik ben me ervan bewust dat daar wel een spanningsveld zit. We willen veel goede dingen doen voor de samenleving, maar die kosten geld. De initiatieven moeten wel vermarkt kunnen worden, alleen zo waarborgen we de continuïteit. En op die manier behartigen we ook de belangen van onze miljoenen klantleden.”