We zijn verschillend, maar toch met elkaar

Frans van Rooij werkte 30 jaar in het onderwijs. De ontwikkelingen die hij daar zag, zag hij ook in de maatschappij als geheel: een beweging naar steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Nu zet hij zijn ervaring in voor de Klantraad van FBTO en als afgevaardigde daarvan in de Ledenraad van Vereniging Achmea. Waarom zet hij zich in voor deze twee raden? Hoe is de verbinding?

Toen ik bij de vakorganisatie zat, een voorloper van CNV Onderwijs, hadden we met FBTO een collectief contract afgesloten. Bovendien had ik er zelf polissen lopen. Na mijn pensionering las ik een oproep van FBTO om een Klantraad te formeren. Dat wilde ik wel. Vier jaar geleden heb ik kennis gemaakt in Leeuwarden.

Vanuit de Klantraad kon FBTO twee leden afvaardigen naar de Ledenraad van Vereniging Achmea. Ik vind het leuk om mee te praten over maatschappelijke ontwikkelingen. Ik ben liever met dit soort dingen bezig dan in de tuin aan het werk. Daarom heb ik een motivatie geschreven en toegelicht waarom ik belangstelling heb voor de Ledenraad. Na een gesprek met de secretaris en de vice-voorzitter van de Vereniging werd ik lid.

Maatschappij in het klein

Onderwijs is een maatschappij in het klein. Het is een sector waar in korte tijd veel veranderd is: van strakke regelgeving en centrale leiding gingen we naar eigen verantwoordelijkheid. Het ging sneller dan elders, ik heb mensen daar wel mee zien worstelen. Die ontwikkeling naar meer eigen inbreng speelt ook in de maatschappij als geheel. Hoe dat werkt voor mensen, dat vind ik interessant.

Om die reden koos ik voor de themawerkgroep Werk en Inkomen van de Vereniging. Rondom sociale zekerheid zijn allerlei veranderingen aan de gang, het is nuttig om te kijken hoe je daar mensen in mee kunt nemen. Werknemers moeten eigen verantwoordelijkheid nemen. Er wordt meer eigen inzet verwacht.

Zoeken naar verbinding

Je ziet dat het thema leeft bij Achmea. Centraal Beheer is bezig met Open, een product om HR-mensen te stimuleren bezig te zijn met duurzame inzetbaarheid. En Interpolis ontwikkelt een programma om mensen te helpen bij het voorkomen van een burn out. Zo kunnen we vorm geven aan eigen verantwoordelijkheid. Niet achteraf dingen oplossen, maar zaken voorkomen. Op tijd bezig zijn met elkaar.

Dingen die we in de Ledenraad van de Vereniging bespreken, neem ik mee naar de Klantraad van FBTO. Het is nog wel zoeken naar de verbinding tussen de twee raden. In november gaan we die verbinding evalueren: wat merken we, wat doen we ermee aan beide kanten, wat willen we. DeLedenraad is in hoog tempo vernieuwd, in sommige zaken zijn we nog aan het zoeken.

Coöperatief geheel

Wat ik aan FBTO opvallend vind, is dat het een eenheid is. Mensen staan voor het merk en doen er alles aan om het zo goed mogelijk uit te dragen. Het is een club die zijn eigen identiteit heeft en koestert. Dat is een sterk punt. Dat wil ik in de Vereniging laten zien. FBTO is als merk ondergebracht bij Achmea en dat erkennen en herkennen ze. Maar ze hebben ook een eigen functie te vervullen.

Het ideaal is dat alle merken zich bewust zijn van het feit dat ze met elkaar een coöperatief geheel vormen. Achmea is de koepel en de koepel is er voor allemaal. We zijn verschillend, maar toch met elkaar. Dat heeft steeds meer inhoud gekregen. We willen geen eenheidsworst maar herkenbare merken, die we samen tot een zo sterk mogelijke eenheid smeden.