Waar doen we het voor, dat moet altijd de vraag zijn

“Als je te maken hebt met veel verschillende partijen, is het extra belangrijk om de kern te bewaken. Waar doen we het voor, dat moet altijd de vraag zijn. En het antwoord op die vraag moet leidend blijven.” Aan het woord is Saloua Chaara, programmamanager sociaal domein in de Regio Gooi- en Vechtstreek en lid van de Ledenraad van Vereniging Achmea.

“Binnen de Regio Gooi- en Vechtstreek zijn er zeven gemeenten. De gemeenteraden van deze gemeenten bepalen elke vier jaar waar de samenwerking in de regio over moet gaan. Dit doen ze aan de hand van een gezamenlijke Regionale Samenwerkingsagenda. Samen met mijn collega’s vertaal ik de speerpunten van deze agenda naar concrete programma’s en projecten. Vervolgens voeren wij die met gemeenten, inwoners en verschillende partners uit.”

Politieke context

“Ik heb politicologie gestudeerd in Amsterdam. De politieke context waarin ik me nu beweeg, brengt mijn studie en mijn werk samen. Ik heb te maken met maatschappelijke opgaven, politieke en bestuurlijke thema’s en besluitvormingsprocessen. Bovendien sta ik midden in de samenwerking tussen verschillende partners met soms verschillende belangen. Dit maakt mijn werk heel uitdagend. Het is de kunst om altijd op het beste resultaat voor inwoners uit te komen. Daar doen we het uiteindelijk voor.

Belangrijk daarbij is dat we met elkaar de essentie bewaken. We moeten er met elkaar uit zien te komen. Daar zet ik mij voor in. Ik probeer daarbij altijd heel goed te luisteren, zuiver te blijven over het doel en scherp op welke kant we uit willen. Natuurlijk moet je soms compromissen sluiten, maar die probeer ik vaak in de aanpak te verwerken, en niet in het doel. Tenslotte hebben gemeenten in onze regio veel tijd en energie geïnvesteerd in een gezamenlijke visie op dat doel.”

Inclusie bevorderen

“Janny Bakker, een wethouder met wie ik veel samenwerk, vertelde me dat de Ledenraad van Vereniging Achmea op zoek was naar nieuwe leden. Ik ben er eens gaan kijken. In de Ledenraad worden brede maatschappelijke discussies gevoerd over thema’s die ik belangrijk vind. Daarom heb ik me kandidaat gesteld. Het gemeentelijke perspectief is me bekend, het perspectief van de zorgverzekeraar is nieuw voor me. Dat vind ik interessant. Daarnaast leek het me goed om met al die mensen uit de Ledenraad de dialoog te voeren over deze maatschappelijke thema’s. Dit levert inspiratie en nieuwe inzichten op.

Ik heb me aangesloten bij de themawerkgroep Werk & Inkomen. Wat ik binnen dit thema heel belangrijk vind, is inclusie. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking komen moeilijk aan het werk. Dat vind ik een wezenlijk punt. Werk hebben en zoveel als mogelijk onafhankelijk mee kunnen doen is wat mij betreft een levensbehoefte. Ik vind het mijn taak om binnen de werkgroep te borgen dat die inclusie overal in terug komt.”

Sociaal en medisch domein

“Daarnaast houd ik me bezig met de verbinding tussen het sociale en het medische domein. Als deze verbinding goed wordt gelegd, kan aan inwoners samenhangende zorg en ondersteuning worden geleverd. Dit is bij uitstek een belang dat gemeenten en zorgverzekeraars delen. Nu nog zijn zoveel verschillende taken bij zoveel verschillende partijen belegd, dat inwoners vaak niet weten waar ze moeten wezen. Soms vallen dingen in een grijs gebied, met als gevolg dat niet duidelijk is wie nu waar verantwoordelijk voor is. Daar kunnen we met z’n allen wat aan doen.

Mijn lidmaatschap van de Ledenraad prikkelt mij om anders naar zaken te kijken. In de Ledenraad zitten allemaal verschillende mensen van verschillende organisaties. Het mooie is, in de kern willen we allemaal hetzelfde: actief een bijdrage leveren aan een betere samenleving. Daar doen we het voor.”