Vereniging Achmea – Magazine 2019

WIJ ZIJN magazine - In gesprek over het doorgeven van kennis en idealen We komen allemaal ergens vandaan en we hebben allemaal iets door te geven. Dat is het mooie van generaties. We hebben veel van elkaar te leren. Daarom is voor het nieuwe WIJ ZIJN magazine gekozen voor het thema ‘Generaties. Ledenraadsleden, Bestuursleden en andere betrokkenen vertellen over generaties in gezinnen, ondernemerschap, organisaties en coöperaties. Uit de verhalen spreekt veel verscheidenheid. Het tekent de veelkleurigheid van de mensen die betrokken zijn bij Vereniging Achmea. Veel leesplezier!

Bekijk hier het WIJ ZIJN magazine mei 2019