Oorsprong van Achmea vertaald naar deze tijd

“Wat ik Vereniging Achmea kan bieden, is mijn bagage als vader van een ‘mobiel’ gezin met schoolgaande kinderen, mijn juridische kennis en ervaring op het gebied van informatierecht en mijn kennis van technologische innovaties. Vanuit die invalshoeken lever ik graag een bijdrage aan de continuïteit van Achmea in deze gedigitaliseerde samenleving.” Aan het woord is Jacco den Dulk, ICT-jurist bij het Ministerie van Veiligheid & Justitie en lid van de Ledenraad van Vereniging Achmea.

“Samen met Frans van Rooij vorm ik een afvaardiging van de Klantraad van FBTO bij Vereniging Achmea”, aldus Jacco. “Dat is best een verantwoordelijkheid. Maar vooral een leuke uitdaging. De stem van de FBTO-verzekerde mag zeker gehoord worden binnen de Ledenraad. Voor zover er een gemiddelde FBTO-klant bestaat, zou ik die willen typeren als een ondernemende verzekerde, die positief in het leven staat en die zelf de regie over zijn of haar leven wil voeren.

Naar mijn mening moet Vereniging Achmea goed kijken naar de rol die een verzekeraar zou moeten vervullen in een samenleving die steeds digitaler, mondiger en individualistischer wordt. Zo ben ik onder andere benieuwd naar de rol die een verzekeraar kan spelen in het groeiende aantal online gemeenschappen.

FBTO kwam met het idee voor een online community waarbij mensen zichzelf kunnen verzekeren. Denk aan bandjes met hun instrumenten. Of mensen die extreme sports doen zoals skydiving of kitesurfen. Die spullen kunnen mensen onderling zelf verzekeren. Iedereen kan een groep vormen, de regels bepalen, geld inleggen en uitkeren. Terug naar het coöperatieve gedachtegoed dat aan de basis stond van het huidige Achmea dus, maar dan vertaald naar deze tijd.”

Disruptieve innovatie

“Ik vind het initiatief van FBTO heel interessant. Het raakt aan een actueel thema: disruptieve innovatie. Dat is een innovatie die een bestaande branche volledig op zijn kop zet, zoals Airbnb in de hotelbranche en über in de taxiwereld. In het idee van FBTO wijzigt de rol van de verzekeraar in die van facilitator en scheidsrechter. Het bedrijf biedt een raamwerk waarbinnen mensen zelf met elkaar afspraken kunnen maken over wat en hoe ze willen verzekeren.

Dat coöperatieve gedachtegoed vind ik mooi. En dat ik daar een actieve bijdrage aan kan leveren, vind ik inspirerend. Bij Achmea ben ik geen nummer, maar iemand die mag meebeslissen, via de Klantraad van FBTO en via de Ledenraad van Vereniging Achmea. De Raad van Bestuur van Achmea neemt wat wij aandragen heel serieus. Dat draagt naar mijn mening mede bij aan de proactieve houding en de positieve inzet van de leden tijdens de bijeenkomsten van de Ledenraad. We zijn zelf het bedrijf met z’n allen. De Vereniging beweegt mee met de samenleving en de wensen van de klanten. Met de kennissessies en de thema-werkgroepen geven we vervolgens verder invulling aan het doel van de Vereniging.

Tijd- en plaatsonafhankelijk

“Graag blijf ik betrokken bij de thema-werkgroepen, maar het liefst zou ik daarbij digitaal werken. Zulke digitale deelname moet nog vorm en inhoud krijgen. Ik heb voorgesteld om online communities te vormen, net als bij FBTO. Dan kun je plaats- en tijdonafhankelijk bijdragen aan de discussie. Dat is helemaal van deze tijd, discussiëren en vergaderen, zonder reistijd, zonder file. Dat is hoe de economie nu werkt.

De Vereniging staat er heel erg voor open. De website is al vernieuwd, nu werken we aan een online platform. Daar help ik graag aan mee. We doen het met elkaar, een digitaal Achlum.”