Meer begrip door te verdiepen in de andere kant

“Ik probeer vanuit mijn positie een steentje bij te dragen, om te zorgen dat het geld dat mensen betalen voor hun verzekering ook zo goed mogelijk wordt besteed. Nu ik een tijdje rondloop, zie ik hoe het aan de andere kant van de tafel gaat en krijg ik ook meer begrip van hoe men vanuit Achmea aan het werk is.”  Hans van Goudoever, hoofd Emma Kinderziekenhuis in het AMC en hoofd Kindergeneeskunde VUmc, vertelt over zijn lidmaatschap van de Ledenraad.