Kwaliteit moeten we met elkaar regelen

Sommige mensen hebben het moeilijk in het leven. Mij interesseert: Wat betekent dit voor iemand? Wat kunnen we daaraan doen?” Stephan Valk, voorzitter Raad van Bestuur van de GGZ-instelling Parnassia Groep en lid van de Ledenraad vertelt.

“Iedereen kan een depressie of andere psychiatrische stoornis krijgen”, vertelt Stephan. “Maar een deel van deze mensen is heel kwetsbaar door hun stoornis. Voor die mensen wil ik me inzetten, zij zijn de reden dat ik dit werk doe. En dat doe ik graag bij de Parnassia Groep. Onze medewerkers hebben de wil te innoveren en ontwikkelen. Tegelijkertijd werken we heel kleinschalig en gaat het goed op individueel patiëntenniveau. Dat is waar we voor staan.”

Lokale aanwezigheid

“Vanaf 2005 zijn er stapsgewijs organisaties aangesloten bij de Parnassia Groep, omdat we voor de gewenste specialisatie schaal nodig hadden. De gezamenlijkheid gebruiken we om dingen beter te kunnen doen, zoals opleiding, onderzoek, innovatie, ict en vastgoedbeheer. Ook de kennisdeling gaat sneller.

Die grootschalige samenwerking werkt, omdat we ervoor zorgen dat we verder heel lokaal aanwezig blijven, bij huisartsen en in de wijken. Ook liggen de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij de teams en bij de verschillende onderdelen van de groep. Dat past bij de maatschappelijke rol die we hebben. In de steden in onze drie kernregio’s zijn wij één van de grootste partijen op het gebied van zorg. De gemeentes mogen dan ook op ons rekenen. We zeggen niet: Deze persoon hoort niet tot onze doelgroep. We werken ook voor mensen die er net niet tussen passen. Het gaat erom wat de burgers in de steden nodig hebben om goed verder te kunnen.”

Overstijgende thema’s

“Sinds 2016 ben ik zakelijk lid van de Ledenraad vanuit de Parnassia Groep. Ik wilde dat graag. Zilveren Kruis is de grootste verzekeraar, de Parnassia Groep de grootste GGZ-instelling van Nederland. Ik vind het van groot belang om die partijen te verbinden om dingen waar te maken. Ook dingen die niet direct in de lijn van de kernactiviteiten liggen, zoals het voorkomen van uitval onder werknemers. Preventie is altijd lastig, niemand wil dat betalen. Daar moeten we het dus met elkaar over hebben binnen Vereniging Achmea.

Verder zou het arbeidsmarktvraagstuk een goed thema zijn. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende mensen opgeleid worden in de zorg. Want met een goed functionerende zorg blijven ook andere economische sectoren goed lopen. Er is minder uitval, sneller herstel van de medewerkers en minder belasting van mantelzorgers.

We zouden dan ook initiatieven moeten ontplooien, naar het ministerie van onderwijs bijvoorbeeld, en belemmeringen aanwijzen die weggehaald kunnen worden. Daar heeft ook Achmea belang bij. Juist op die overstijgende thema’s kunnen we elkaar vinden en met concrete voorstellen komen. Hierdoor wordt de maatschappelijke meerwaarde van Vereniging Achmea en haar leden zichtbaar.”

Duidelijke parallel

“Dat is de reden dat ik lid ben van de Ledenraad: ik geloof dat we kwaliteit met elkaar moeten regelen. Ik zie daarbij een duidelijke parallel tussen Vereniging Achmea en de Parnassia Groep. We moeten beiden goed luisteren naar de individuele verzekerde. Daarnaast moeten we het maatschappelijk belang in de gaten houden. Ik denk dat Achmea en Parnassia dat kunnen. We hebben geen van beiden een winstoogmerk. Het gaat niet over marktwerking, het gaat over verantwoordelijkheid om dingen die niet goed lopen samen op te lossen. Samen moeten we ervoor zorgen dat de zorg inhoudelijk goed is en tegelijk betaalbaar blijft.

Ik vind het goed om te zien dat het maatschappelijke bestaansrecht van Achmea daadwerkelijk zichtbaar is. Achmea is niet slechts een financiële organisatie. Bij Vereniging Achmea ondervind ik dat aan den lijve. In de betrokkenheid van de leden schuilt de kracht, die zorgt voor verbinding. Door deze verbondenheid kennen en begrijpen we elkaar beter en zijn we beter in staat om dingen te verbeteren.”