Filmverslag afsluiting Themawerkgroepen

Vereniging Achmea geeft met themawerkgroepen invulling aan haar maatschappelijke betrokkenheid door Achmea te voeden met signalen uit de Nederlandse samenleving. Wat leeft er onder de klantleden en in Nederland? Wat zijn ontwikkelingen waar Achmea op in kan spelen?

De afgelopen 3 jaren hebben 6 themawerkgroepen vraagstukken uitgediept. In divers samengstelde groepen met leden van de Ledenraad, leden van het Bestuur en medewerkers van Achmea. Voorafgaand aan de laatste Ledenraadsbijeenkomst van 2018 hebben de themawerkgroepen hun ervaringen en resultaten van het afgelopen jaar gedeeld. Zij sloten daarmee deze ronde themawerkgroepen af. Vereniging Achmea voorzitter Kees van der Waaij heeft de adviezen en aanbevelingen van de themawerkgroepen tijdens de vergadering aangeboden aan Willem van Duin (voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea).