Coöperatief ondernemen kan op alle niveaus

“Uit de geschiedenis genereren we lessen voor de toekomst. Daarom wil ik de expertise die ik heb opgedaan, doorgeven aan jongere generaties. Dat is mijn manier om me in te zetten voor de samenleving.” Aan het woord is Ruud Hoemakers, ondernemer, coach en lid van de Ledenraad.

“Van jongs af aan wilde ik ondernemen. Maar toen ging ik trouwen en kregen we kindjes. Mijn vrouw komt uit een ondernemersgezin en zei: ‘Doe maar niet, ondernemen is veel zorgen en hard werken, je gaat de kinderen maar weinig zien.’ En toch, bloed kruipt waar het niet gaan kan. Toen mijn dochters groot waren, greep ik mijn kans.

Het was in 1990. Ik startte in Twente een arbodienst met een heel eigen visie. Grote arbodiensten stuurden alle arbeidsongeschikten naar de bedrijfsartsen. Wij zeiden: ‘Nee, wij zetten een triageur in, iemand die vooraf selecteert’. Bij fysieke ziekte verwees die door naar de bedrijfsarts. Maar vaak was er wat anders aan de hand, bijvoorbeeld moeilijkheden in de relatie met de werkgever. In zo’n geval boden we mediation. Daardoor konden arbeidsongeschikten sneller hun werkzaamheden hervatten.”

Onderkant van de samenleving

“In 1996 kwam de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor werkgevers. Zilveren Kruis kwam naar ons toe. Ze hadden een verzekering tegen ziekteverzuim en die wilden ze graag met ons uitvoeren. Ik zei: ‘Maar wij zijn maar een kleine arbodienst’. Toch wilden ze met ons werken vanwege onze visie. Vervolgens zijn wij van klein groot geworden.

De band met Achmea is blijven bestaan. Ik heb in 2008 voor Achmea onderzoek verricht naar diversiteit, samen met het Landelijk Overlegorgaan Minderheden. Daaruit bleek dat minderheden vaak onderverzekerd zijn. In 2015 deed ik voor Achmea en ArbeidsmarktLab een onderzoek naar de onderkant van de samenleving. Voor een maatschappelijke organisatie als Achmea is het van groot belang oog te hebben voor de groeiende groep mensen die hun zorgkosten niet kunnen betalen en tegelijkertijd de meeste zorg consumeren. Achmea heeft er belang bij dat zij werken en hun zorgkosten kunnen betalen. Nog los van het positieve effect op hun leven en op de maatschappij.”

Tweedeling tussen arm en rijk

“Ik houd me bezig met coaching en begeleiding van studentenbedrijven via Jong Ondernemen en van talentvolle vrouwelijke ondernemers via het Europese project WE (Women Entrepreneurs) keep on growing.

Mijn kennis en ervaring breng ik in in de Ledenraad. Er zijn twee grote uitdagingen waar ook Achmea mee te maken krijgt: onze ecologische voetafdruk en de tweedeling tussen arm en rijk. Ik houd me vooral met het laatste bezig. Ik denk dat kennis van ondernemen bij dit vraagstuk kan helpen. En dan vooral van coöperatieve vormen van ondernemen.”

Mensen aan het werk houden

“Coöperatief ondernemen kan op alle niveaus. Zet tien laag opgeleide mensen bij elkaar, leer ze alles over schoonmaken en laat ze een schoonmaakcoöperatie beginnen. Bouwtechnici kunnen een coöperatief bouwbedrijf beginnen. Creatieve zzp’ers een reclamebureau. Veel beter met tien ondernemende geesten een onderneming runnen dan alleen. Doe het samen en deel het samen. Zo blijven mensen aan het werk. Dat inzicht hoop ik te delen in de nieuwe thema-werkgroep Werk en Inkomen.

Waar mijn innerlijke drijfveren vandaan komen? Ik denk van mijn ouders. Zij zeiden: ‘Je hebt talenten gekregen en die moet je gebruiken voor je familie en voor de maatschappij waar je onderdeel van uitmaakt.’ Mijn moeder werkte op haar 91ste nog als vrijwilligster voor de Zonnebloem. Ik ben nu 76, ik kan nog even vooruit.”