Coöperatief denken beleeft comeback

“In mijn politieke werk ben ik overtuigd geraakt van het belang van sociale cohesie.” Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar aan de juridische faculteit van Tilburg University en vicevoorzitter van Vereniging Achmea, formuleert zorgvuldig. En tegelijkertijd recht uit het hart. “De verzekering als rechtsvorm is een manier waarop mensen bestendigheid kunnen geven aan hun leven en hun samenleven. Daar geloof ik in.”

“Ik heb al heel lang contact met Achmea”, vertelt Hirsch Ballin. “Toen in 1994 verschillende coöperatieve verzekeraars als één bedrijf verder gingen, wilden ze concreet gestalte geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. De nieuwe groep vond dat verbetering van de hulp aan slachtoffers extra aandacht nodig had. Toen is Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) opgericht, die projecten op het gebied van slachtofferschap financieel ondersteunt. Ik werd gevraagd als voorzitter.”

Collectieve context

“Als minister van Justitie ben ik al met het onderwerp slachtofferschap bezig geweest. Dat was de ingang voor mijn betrokkenheid bij Achmea. Naast mijn werk voor SASS bezocht ik ook bijeenkomsten van de Ledenraad van Vereniging Achmea en raakte ik geïnvolveerd in wat er omging in de Achmea-familie. Toen ik in 2011 weer ruimte kreeg voor nieuwe dingen, vroegen ze me lid te worden van het bestuur van Vereniging Achmea.

Het bestuurswerk doe ik met overtuiging. Verzekeren is een belangrijk maatschappelijk organisatiepatroon om mensen die in de knel zijn gekomen te ondersteunen. Zeker verzekeraars met coöperatieve waarden zijn daarbij van belang. Want een deel van de risico’s leent zich niet voor commerciële, vrijwillige verzekeringen. Pensioen en zorg bijvoorbeeld kunnen we het best in collectieve context regelen, zodat wat er opgebouwd wordt beschikbaar blijft voor voortzetting van het verzekeringsbedrijf.”

Vanzelfsprekend onderdeel

“Het coöperatieve denken heeft sinds de negentiende eeuw een belangrijke rol gespeeld. Het is vervolgens uit de belangstelling geraakt, omdat het een vanzelfsprekend onderdeel werd van ons sociaaleconomische bestel. Het bewustzijn van het belang van het coöperatieve denken werd weer scherper in reactie op de verharding tijdens het neoliberalisme sinds Margaret Thatcher. Toen bleek dat niet iedereen zich onder alle omstandigheden kan redden.

Het coöperatieve denken is en blijft dan ook belangrijk. In de 19de eeuw speelde het leven van de meeste mensen zich af langs een vaste en bestendige lijn. De bakker was de zoon van de bakker en de vader van de bakker. Er was een hoge graad van continuïteit en stabiliteit. In de moderne samenleving zijn deze traditionele vormen van leven verdwenen en staan we voortdurend bloot aan veranderingen. Daarbij blijkt dat we niet iedereen maar aan zijn lot kunnen over laten. We moeten elkaar tot steun zijn, omdat we alleen met elkaar de risico’s van die veranderlijkheid de baas kunnen blijven. Daarom vangen we elkaar op, in grotere verbanden dan voorheen, maar nog altijd met oog voor de zorgen van de individuele leden en hun families.”

Siamese tweeling

“Het coöperatieve denken beleeft dus een comeback. Achmea is juridisch geen coöperatie meer, maar de basisgedachte blijft. Dat blijkt uit het feit dat Vereniging Achmea en bedrijf Achmea een soort Siamese tweeling zijn, ze kunnen niet zonder elkaar. De Vereniging heeft zo’n 10 miljoen klantleden en is de grootste aandeelhouder van het bedrijf Achmea. Als Vereniging Achmea willen we ervoor zorgen dat het grote, complexe bedrijf in stand blijft en op de best mogelijke manier blijft beantwoorden aan de waarden van een verzekeringsbedrijf in coöperatieve geest.

Dat is de impact die ik wil hebben in Vereniging Achmea. Mijn werk als vicevoorzitter verbindt zich heel goed met het belang dat ik hecht aan sociale cohesie en de rol die ik daarbij zie voor het recht. Met mijn ervaring en deskundigheid wil ik bijdragen aan de continuïteit en de dynamiek van die bijzondere Siamese tweeling die het bedrijf Achmea en Vereniging Achmea zijn.”