Het belang van samen optrekken

De wereld van pensioenen verandert in hoog tempo. Achmea heeft een belangrijke stap gezet door een nieuwe divisie Oudedagsvoorziening op te zetten, waar verschillende producten en diensten zijn samengevoegd. “Door in deze divisie integraal in te zetten op pensioenuitvoering, individuele pensioenproducten, vermogensbeheer en bancaire activiteiten is Achmea voorgesorteerd op toekomstige ontwikkelingen”, vertelt pensioenfondsbestuurder Stefan Tabak. Stefan is sinds 2015 lid van de Klantraad van Achmea Investment Management namens Shell Nederland Pensioenfonds Stichting en ruim een jaar lid van de Ledenraad van Vereniging Achmea.

“In de samenleving wordt gediscussieerd over de vraag of arbeidspensioen, wonen en zorg niet meer met elkaar verbonden moeten zijn”, vertelt Stefan Tabak. “Je mag pensioen nu niet in zijn geheel opnemen. Er zijn mensen die ervoor pleiten dat je in ieder geval een deel van je pensioen in je huis kunt stoppen om zo je hypotheeklasten te verlagen. Of dat je een deel gebruikt om zorgkosten te betalen. Verder loopt er een nationale pensioendialoog over de vraag of het pensioenstelsel op de schop moet. Om al die ontwikkelingen voor te zijn heeft Achmea een aantal producten en diensten bij elkaar gezet. Daarmee is de oudedagsvoorziening meer in het hart van het dienstverleningspakket van Achmea gekomen.”

Samen optrekken

“Achmea Investment Management – kortweg AIM – doet het vermogensbeheer voor pensioenfondsen. De Klantraad biedt goede gelegenheid om met AIM in gesprek te zijn over de dienstverlening. Het draagt bij aan het partnership dat ik graag zie. Je kunt een gewone klantrelatie hebben, waarbij de één vraagt en de ander levert, maar wij willen meer samen optrekken. Omdat we allebei belang hebben bij een goede dienstverlening en doorontwikkeling van producten.

Vanuit de Ledenraad van de Vereniging kwam vervolgens de vraag om iemand namens de pensioenfondsen af te vaardigen. Ik heb uitgebreide ervaring met pensioenadministratie en vermogensbeheer, ben breed geïnteresseerd en zit nog midden in mijn carrière. Daarom viel de keuze op mij. En ik doe het graag. Ik zie een duidelijke parallel tussen wat ik doe en wat Achmea doet. Pensioenfondsen zijn van oudsher not for profit, wat ze doen is in het belang van de deelnemer. Dat ligt heel dicht aan tegen het coöperatieve gedachtegoed van Achmea, waarbij je met z’n allen voor elkaar zorgt.”

Voldoende draagvlak

“Ik vind het belangrijk Achmea enerzijds een gezonde bedrijfsvoering heeft en anderzijds goed aangehaakt blijft bij wat maatschappelijk verantwoord is. Door in gesprek te blijven met AIM en de Raad van Bestuur van Achmea wil ik eraan bijdragen dat het bedrijf goed gepositioneerd is en op voldoende draagvlak kan rekenen.

Vroeger was er alleen het verplichte collectieve pensioen vanuit de werkgever. Als werknemer had je geen keus. Dat is aan het veranderen. Tot € 100.000 kun je in zo’n verplichte regeling zitten, daarboven kan de werkgever een vrijwillige regeling aanbieden. Daarmee worden de pensioenfondsen voor het eerst geconfronteerd met marktwerking. Ze hebben een goed verhaal nodig, bijvoorbeeld over keuzemogelijkheden en kosten. Daarbij kunnen ze leren van verzekeraars. Dat is bij uitstek wat ik meeneem vanuit Vereniging Achmea naar de Klantraad van AIM. Pensioenfondsen kunnen meeliften op dingen die Achmea ook voor verzekerden doet.”

Deelnemer centraal

“De link tussen Vereniging Achmea en de Klantraad van AIM kan nog verder worden versterkt. Waar het mij om gaat is dat de nieuwe strategie van Achmea voor de oudedagsvoorziening succesvol is. Daar hebben deelnemers baat bij. Ik sta daarbij voor een goed rendement dat op verantwoorde wijze wordt verdiend. Mijn activiteiten hebben als kern dat Achmea de deelnemer centraal blijft stellen. Ik heb er vertrouwen in. Het coöperatieve gedachtegoed van de Vereniging ligt heel dicht bij de reden waarom pensioenfondsen op aarde zijn.”