Thema’s

Vereniging Achmea borgt de continuïteit van Achmea en behartigt het collectieve klantbelang van onze 9 miljoen klantleden. Daarnaast wil Vereniging Achmea invulling geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Daarbij gaat het om het doorlopend voeden van Achmea met signalen uit de Nederlandse samenleving en van onze klantleden. Wat leeft er in de maatschappij, onder onze leden en hun achterban? Wat zijn ontwikkelingen en behoeften?

Vereniging Achmea is in 2016 gestart met thema-werkgroepen: multidisciplinair samengestelde groepen met leden van de Ledenraad en het Bestuur van Vereniging Achmea en medewerkers van Achmea. Zij luisteren naar wat er leeft in de maatschappij, onderzoeken ontwikkelingen en zetten signalen en behoeftes om in suggesties voor het bedrijf Achmea. Achmea kan de aanbevelingen van deze thema-werkgroepen omzetten in bijvoorbeeld verbeterde proposities.

De 6 thema’s waar de thema-werkgroepen mee aan de slag zijn gegaan, sluiten aan bij de belangrijke thema’s die binnen Achmea een rol spelen. De 6 thema’s zijn:

  • Leefbare Samenleving
  • Prettige Oude dag
  • Big Data & Privacy
  • Zorg & Gezondheid
  • Werk & Inkomen
  • Klimaat

Aandacht voor slachtofferschap

Vereniging Achmea steunt al jaren Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS). SASS wil de positie van slachtoffers verbeteren en zorgen dat minder mensen slachtoffer worden van misstanden en misdaden, uiteenlopend van verkeersongevallen tot medische fouten en cybercrime.
SASS ondersteunt projecten die zich richten op het verbeteren van de positie van slachtoffers in de samenleving. Daarnaast financiert SASS (wetenschappelijke) onderzoeken, die gericht zijn op voorlichting, preventie of behandeling van slachtoffers. Ook via deze stichting vult Vereniging Achmea haar maatschappelijke rol in.