Was nou toch eerder gekomen

“Slachtoffers van seksueel geweld moeten zo snel mogelijk geholpen worden”, aldus traumabehandelaar Iva Bicanic. Zij vertelt over het belang van het Centrum Seksueel Geweld, kortweg CSG. “Naast acute hulp heeft het CSG nog een doel. Als we de sporen van de dader veilig kunnen stellen, hopen we dat dat tot meer veroordelingen leidt.”

Iva Bicanic is landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld en traumabehandelaar. “Ik probeer de gevolgen van misbruik te repareren. Bij seksueel geweld komen slachtoffers vaak lang na dato bij ons. Met name jongeren willen vergeten. Ze vertellen het pas als ze zijn vastgelopen. Ze kampen dan met PTSS, angsten en depressies. Dan denk ik: Was nou toch eerder gekomen. Hoe eerder, hoe beter.

Nederland telt jaarlijks 100.000 nieuwe slachtoffers van seksueel geweld. Zij kunnen inmiddels bij zestien CSG’s terecht, verspreid over het land. Hier werken deskundigen die ervaring hebben met de opvang van deze slachtoffers. Bijna alle centra zijn gevestigd op de Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen. Slachtoffers krijgen hier acute hulp en onderzoek op één locatie. We hebben de hulp zo opgezet dat de slachtoffers niet vaker dan nodig hun verhaal hoeven te vertellen en onderzoeken ondergaan.”

Sporen veilig stellen

Maar er is meer. Sporenonderzoek is van groot belang bij seksueel geweld. “Veel slachtoffers willen direct na de verkrachting naar huis”, vertelt Bicanic. “Ze willen douchen, waardoor ze de sporen kunnen verwijderen. Wij zeggen: Doe het niet. Kom eerst bij ons om die sporen veilig te stellen. Daarna kun je douchen zo lang als je wilt.

Onze vraag daarbij is: Als je er vroeg bij bent en je hebt sporen en je hebt iemand die aangifte wil doen, komt de rechter dan ook vaker tot een veroordeling? Je hebt in ieder geval de beste omstandigheden om een goede zaak te maken. Die zaken zouden vaker of sneller tot een veroordeling kunnen leiden.”

Beste aanpak

“Verder willen we weten wat de beste aanpak is voor mensen die net verkracht zijn. Daar doen wij nu onderzoek naar. Dat onderzoek wordt gesubsidieerd door SASS, die eerder al de voorlichtingscampagne rondom de landelijke hulplijn ondersteunde. Deze lijn wordt steeds vaker gebeld. Slachtoffers weten ons makkelijker te vinden en komen sneller naar ons toe. Op die manier werken wij aan een verbeterde positie van slachtoffers van seksueel geweld.”

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) ondersteunt het onderzoek van Centrum Seksueel Geweld. Meer informatie vindt u hier. Vereniging Achmea verstrekt jaarlijks financiële middelen aan SASS.