Humor is bijna een overlevingsstrategie

Wendy Hoogendijk verloor haar vader bij een auto-ongeluk. Wendy heeft haar emoties omgezet in haar theaterprogramma Radiostilte. “Ik wil daarin laten zien hoeveel veerkracht we als mens hebben, terwijl we dat in eerste instantie helemaal niet weten of denken dat te hebben. Er ontstond een kracht vanuit het allerergste wat ik heb meegemaakt. Het maakt ons sterker als we er iets mee doen.”

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS) steunt dit initiatief. Vereniging Achmea verstrekt jaarlijks financiële middelen aan www.sass.nl