Film wil zorgontvangers weerbaarder maken

Frauderende zorgverleners komen vaak weg met de fraude. Ze schrijven hoge facturen voor 24-uurs zorg, maar komen maar een uurtje per week bij hun cliënten. Ze zetten handtekeningen namens hun cliënten en doen zich voor als familielid wanneer de verzekeraar belt. De film De Zorgdetectives vertelt van een team fraudebestrijders van een zorgverzekeraar, die het opneemt tegen het groeiende aantal frauderende zorgverleners. Carolijn Borgdorff van Moondocs produceerde de film. “Wat wij doen is films maken die iets in beweging zetten. Dat is wel mijn missie in het leven.”

“Ik zit in de jury van de aanmoedigingsprijs van het Fraude Film Festival”, vertelt Carolijn Borgdorff. “Nikki van Westen diende in 2015 een plan in voor een film over fraude met persoonsgebonden budgetten en kwam als winnaar uit de bus. Vervolgens hebben wij bij Moondocs gezegd: Dit is zo belangrijk dat we het willen produceren. Wat ik vooral interessant vind is hoe kwetsbare mensen die zorg nodig hebben zo eenvoudig en platvloers belazerd worden, om het zo maar te zeggen. Zo zijn we aan de slag gegaan om De Zorgdetectives te maken.” 

Precair onderwerp

Kwaadwillende zorgverleners frauderen jaarlijks voor miljoenen euro’s. Cliënten weten vaak van niks. De Zorgdetectives laat zien hoe een onderzoeksteam van een zorgverzekeraar optreedt tegen fraude in de thuiszorg. De zorgdetectives worden op de voet gevolgd met de camera. 

“Het is een precair onderwerp, dat te maken heeft met privacy en ingewikkelde constructies”, licht Carolijn Borgdorff verder toe. “De research heeft lang geduurd. We wilden de systemen inzichtelijk maken. Dat lukte omdat we met het fraudeteam van een zorgverzekeraar mochten meekijken. Toen deed zich een casus voor die alles in zich had om dit onderwerp te belichten en konden we gaan draaien. Mede dankzij de steun van Stichting Achmea Slachtoffer & Samenleving. SASS zag als een van de eerste fondsen het belang van deze film.”

Verspreiding van de film

“Omdat het onderwerp zo belangwekkend is, hebben we ook educatiemateriaal gemaakt. Van de film en het ruwe materiaal zijn zes clips gemonteerd. Deze clips worden ingezet bij interne trainingen van verzekeraars. De clips inclusief het lesmateriaal dat we erbij leveren, maken een verdiepende slag om fraude in de zorg te herkennen. De film zelf heeft een week gedraaid op het Fraude Film Festival van dit jaar. Nu zijn we heel druk met distributie. De film gaat vertoond worden op congressen en medewerkersbijeenkomsten. 

Verder moet de informatie vooral bij de zorgbehoevenden komen. Zij moeten weerbaarder worden. Maar dat is een lastig aspect. Mensen die zorg ontvangen zien zorgverleners als familie, er ontstaat een band, ze vertrouwen hun zorgverlener. Het is moeilijk om kwetsbare mensen een controlerende taak te geven, die taak zou niet bij hen moeten liggen. Juist de verzekeraars moeten hier een rol in hebben. Via hen kan de informatie vertaald worden naar de zorgbehoevenden.”

Veerkracht laten zien

“Ik voel me als producent en directeur van Moondocs persoonlijk betrokken bij deze film. Wat wij doen, is films maken die iets in beweging zetten en die de veerkracht van mensen laten zien. Dat is wel mijn missie in het leven. Veel verhalen zijn ingewikkeld en soms ook dramatisch. Wij willen laten zien waar nog mogelijkheden zitten en wat mensen zelf doen om hun situatie leefbaar te maken. Dat kan voor mensen die in een bepaalde situatie verzeild zijn geraakt, licht en lucht geven. Moondocs richt zich op zulke films. Zulke verhalen liggen ons na aan het hart. Ik denk dat we ook met De Zorgdetectives het verschil kunnen maken.”

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving subsidieerde mede het project De Zorgdetectives. Vereniging Achmea verstrekt jaarlijks de financiële middelen aan Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.