Stop de vergoeding van traditionele verpleeghuizen

De afgelopen vijf jaar heeft Ledenraadslid Mieke Pigeaud haar peettante begeleid, ze had Alzheimer. “Ik heb haar naar een verpleeghuis moeten verhuizen en toen gezien hoe zo’n instelling werkt: piepkleine kamertjes, weinig personeel, slecht eten. Mensen werden aan hun lot overgelaten.” Dat kan anders, vindt Mieke. In de werkgroep ‘Prettige oude dag’ wordt nagedacht over alternatieven.

Mieke: “Als trainer en adviseur voor ondernemingsraden van zorginstellingen ken ik de wereld van de gezondheidszorg redelijk. Maar mijn achtergrond ligt in de financiële sector: ik ben geen zorgexpert. De ervaringen met mijn peettante gaven mij de drive om mij in te zetten voor betere leefomstandigheden voor ouderen. Dat doe ik in de werkgroep ‘Prettige oude dag’ van Vereniging Achmea. Daar passeren innovatieve alternatieven zoals de 0-tot-100-woning. Dat is een woning vol hulpmiddelen om ook op leeftijd op dezelfde plek te kunnen blijven wonen. Het voorlichtingsplatform ‘Vitaal ouder’ geeft informatie over hulpmiddelen en contacten, en onder de vlag ‘Ontroerend goed’ worden leegstaande kantoren omgebouwd tot kleinschalige woon-zorgvoorzieningen voor en met ouderen. De werkgroep biedt een platform om zulke ideeën te toetsen aan betrokken Ledenraadsleden zoals ik. Tot mijn vreugde worden onze reacties serieus opgepakt. Zo hebben we gewezen op het belang van duurzaamheid bij de 0-tot-100-woning: zonnecellen, perfecte isolatie.

Ik heb twee drijfveren voor mijn rol in de Ledenraad van Vereniging Achmea: de levenskwaliteit omhoog brengen en de zorgkosten omlaag brengen. We geven in Nederland komend jaar 75 miljard euro uit aan zorgkosten, dat vind ik te veel. Er zijn nu 1,9 miljoen 70-plussers in ons land, in 2025 zelfs meer dan 2,5 miljoen. Negentig procent van hen wil zelfstandig wonen. Daar moeten we wat mee. Het bijzondere is: je kunt de zorgkosten omlaag brengen terwijl je de menselijke maat juist versterkt. Zo scheelt het begeleiden van mensen met dementie in de thuiszorg door gespecialiseerde verpleegkundigen volgens recent onderzoek van VUmc tot 16.000 euro per patiënt per jaar. Een alternatief voor de thuissituatie is dagopvang voor dementerenden in de eigen wijk: uit promotieonderzoek van Marijke van Haeften-van Dijk blijkt dat zulke behandelingen grote verbeteringen opleveren in gedrag en stemming. En voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen, moeten we kleinschalige warme woonzorgcombinaties realiseren, in de buurt van mensen. In steden gebeurt dat al mondjesmaat en er liggen ook mogelijkheden in landelijke gebieden bij groeikernen. Zulke wooneenheden kennen geen enorme overhead. Overhead die momenteel wel naar verpleeghuizen weglekt.

Dat betekent dus dat er snel afscheid moet worden genomen van verpleeghuizen zoals die waar mijn peettante zat. De vergoeding van verzekeraars voor verzorgingshuizen is gestopt, die verdwijnen nu rap. Nu wordt het tijd om ook de traditionele verpleeghuizen te sluiten. Verzekeraars kunnen daarbij helpen; door die onpersoonlijke woonkolossen niet meer te financieren en het geld dat ze besparen snel in veel betere thuiszorg en kleinschalige, persoonlijke en warme woonvormen te steken.”