Ouderen moeten plek in maatschappij houden

“De diversiteit van de Ledenraad is een enorm pluspunt”, vindt Frieda Dooper, lid van de Ledenraad. “De verschillende leeftijdscategorieën bijvoorbeeld hebben allemaal hun toegevoegde waarde. De jeugd brengt elan en de ouderen ervaring.” Als teamleider in de Friese ouderenzorginstelling Patyna ziet zij zeker ook voor de laatste groep een rol weggelegd in de maatschappij.

“Van oorsprong ben ik wijkverpleegkundige. Ik wilde voor mensen zorgen. Maar ik ben eigenlijk steeds meer gegaan naar zorgen dat in plaats van zorgen voor. Bij zorgen voor neem je taken van mensen over. Zorgen dat is mensen in hun kracht zetten, zodat ze zelfstandig verder kunnen. Dat heb ik altijd belangrijk gevonden.

Ook privé zit ik ‘in de zorg’. Samen met mijn gezin zorg ik voor mijn ouders. We regelen de administratie, wijzen ze de weg in zorgland en helpen bij hulpaanvragen. Verder doen mijn man, kinderen en ik praktische dingen, zoals de tuin en de boodschappen. Het is veel wat je naast de professionele zorgverlening moet doen. Ik heb dan ook kritische kanttekeningen bij de participatiemaatschappij. We willen mensen zo veel mogelijk in hun eigen omgeving opvangen, maar het moet wel haalbaar zijn, ook voor de familie. Anders moet het zo zijn dat ouderen ergens anders heen kunnen, bijvoorbeeld naar een verzorgingscentrum.”

Een pond welzijn

“Mijn werk is een mooie ingang voor de Ledenraad. Ik heb me aangesloten bij de werkgroep ‘Prettige oude dag’. Het onderwerp waar we ons op dit moment over buigen is welzijn. Een bestuurder zei eens: Een pond welzijn scheelt een kilo zorg. Maar hoe krijgen we dat ook financieel onderbouwd? Welke initiatieven zijn er? Hoe gaan we bijvoorbeeld eenzaamheid tegen? Wat is daarbij belangrijk? Wat voor contact willen mensen? Er zijn al veel initiatieven, zoals de beeldtelefoon. Verschillende thuiszorgorganisaties zijn daarmee aan de slag. Ik ken de ervaringen en de resultaten van de onderzoeken. Die kennis breng ik in in de thema-werkgroep.

Ik was eerder al lid van de verzekerdenraad van zorgverzekeraar De Friesland, omdat ik het belang van De Friesland wilde vertegenwoordigen bij Achmea. Ik heb nog steeds de indruk dat men denkt dat alle ontwikkelingen in het westen gebeuren, maar er gebeurt ook heel veel in andere gebieden. Friezen zijn bescheiden, maar dat is niet altijd wenselijk. Daarom wil ik mijn stem laten horen.”

Waardevolle kennis

“De invloed die ik wil hebben? Ik heb toegevoegde waarde in de werkgroep door mijn visie op de zorg en mijn kennis van zaken. Mijn persoonlijke drijfveer is om de zorg voor ouderen goed te regelen. Ik vind het nu een doolhof. Ik zie daar voor Achmea een dienstverlenende rol in. Binnen Achmea kunnen we met elkaar praktische voorbeelden uitwisselen en acties inzetten. En dan hoop ik dat het van onderop en niet te hiërarchisch verloopt.

Als je de verhalen van ouderen hoort en merkt hoeveel kennis ze hebben, dat is zo waardevol. Daarom vind ik dat ze binnen onze samenleving een plek moeten houden, dat ze niet uitgerangeerd worden. Ik zou het zo mooi vinden als Achmea daar wat meedoet: met de wijsheid van ouderen en de kracht van de jeugd. Een beweging van onderop zonder daarin de ouderen te vergeten. Samen kom je zoveel verder.”