Anders nadenken over de oude dag

Jeroen Bruseker is directeur van Mirabeau in Amsterdam, een bureau voor digitale platforms. Binnen Mirabeau ligt de gemiddelde leeftijd laag. Hier zijn de mensen nog niet bezig met hun oude dag. Maar op latere leeftijd gaan mensen steeds meer actief bijsparen en zoeken naar alternatieve bronnen van inkomsten. Dat biedt mogelijkheden voor Achmea, vindt Bruseker. Sinds 2015 is hij lid van de Ledenraad van Vereniging Achmea.

“Ik was eerder al lid geworden van de Klantenraad Goed Werkgeverschap”, vertelt Bruseker. “Via deze weg kan ik als werkgever laten weten wat ik aangeboden zou willen krijgen van Achmea, zoals oplossingen op het gebied van zorgplicht. Ik heb een paar sessies meegedraaid en toen kwam de vervolgvraag: Wil je ook in de Ledenraad van Vereniging Achmea komen? Ook dat wilde ik graag. Om mee te varen op wat er al is en zetten in de goede richting te geven.”

Zachte en sociale aspecten

“Omdat ik twaalf jaar bij Aegon Pensioenen heb gewerkt, heb ik me bij de thema-werkgroep Prettige Oude Dag aangesloten. Binnen de thema-werkgroep hebben we het over de zachtere en sociale aspecten, met name wonen en vitaal blijven. Mensen hebben tegenwoordig andere behoeften, waardoor ook het financiële pakket wijzigt. Zo is er behoefte aan nieuwe woonvormen. Verzekeraars kunnen hier een eigen plek in innemen door activiteiten te ontwikkelen op het gebied van woonvormen en zorggroepen. Dat is dan ook wat Achmea doet. ”

Langzaam en snel geld

“Mensen hebben pas heel laat door hoeveel ze nodig hebben op hun oude dag. Ook daar kun je als verzekeraar bij helpen. Belangrijk daarbij is het verschil tussen langzaam geld en snel geld. Langzaam geld heeft te maken met hypotheken en langetermijndoelstellingen als pensioen. Bij snel geld gaat het om boodschappen en de dingen die je dagelijks nodig hebt. Vanuit de historie proberen we dat bij elkaar te brengen in integrale overzichten. Maar ik adviseer om daar anders mee om te gaan. Fast money moet direct beschikbaar zijn, altijd aanwezig en toegankelijk. Bij slow money wil je best een paar weken moeten wachten. Slow money moet vooral goed inzichtelijk zijn en de administratie ervan onfeilbaar.”

Weg met het pensioenpotje

“Als je slow money breder neerzet dan heb je ruimte om bijvoorbeeld gedeeld eigenaarschap van vastgoed of andere samenlevingsvormen te faciliteren. Daar liggen kansen voor een verzekeraar. Weg van het sparen in een pensioenpotje, weg van allerlei rekentooling. Het gaat erom dat de klant een situatie bereikt bij 65 of 67 jaar waarin de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans zijn.

Met andere woorden, de oude dag kan je op heel veel verschillende manieren regelen. De verzekeraar kan de klant helpen toe te bewegen naar een situatie die voor hem of haar veilig voelt. Wat dat betreft verwacht ik gedachtesprongen van Achmea. En ik zie die sprongen ook. Als je anders gaat nadenken over doelgroepen en hun behoeften, dan kom je verder als verzekeraar.”