Thema-werkgroepen 2022

Vereniging Achmea is in 2016 gestart met Thema-werkgroepen: multidisciplinair samengestelde groepen met leden van de Ledenraad en het Bestuur van Vereniging Achmea en medewerkers van Achmea. Deze groepen luisteren naar wat er leeft in de samenleving, onderzoeken ontwikkelingen en zetten signalen en behoeftes om in suggesties voor het bedrijf Achmea. Achmea kan de aanbevelingen van deze Thema-werkgroepen omzetten in bijvoorbeeld verbeterde proposities. Op die manier hebben onze klantleden écht inspraak in het bedrijf Achmea.

22070087 - Digitale zorg -1441x13612

Digitale zorg en gezondheid is niet altijd toegankelijk voor iedereen terwijl het betere zorg oplevert, de druk op het zorgveld vermindert en kosten bespaart. De zorg thuis is nu nog minder dan 5% en Achmea wil deze breder vindbaar maken. Om gezondheid dichterbij te brengen is de doelstelling van Zilveren Kruis om digitale zorg te versnellen door patiënten te helpen hiervoor te kiezen en dit waar te maken met de zorgverleners. De kennis van deze Thema-werkgroep wordt gebruikt bij het verder verdiepen van dit onderwerp.

22070087 - Levensloopbestendig wonen -1441x1361

‘Ouderen’ blijven lang (vaak voor hen zelf té lang) in een te grote woning leven, met noodverhuizingen tot gevolg in een snel vergrijzend Nederland. Aan de andere kant is sprake van een oververhitte woningmarkt en doorstroom die niet of nauwelijks op gang komt. ‘Levensloop wonen’ betekent nadenken over en acteren op je woonwensen nu en in de toekomst. Daar is nog beperkt aandacht voor. De doelstelling van Achmea is te helpen bij het concretiseren van woonwensen en actie te ondernemen vanuit bijvoorbeeld de rol van levensloop makelaar. De kennis van deze Thema-werkgroep wordt gebruikt bij het verder verdiepen van dit onderwerp, waarbij nadrukkelijk de link met financiële fitheid en zelfredzaamheid van Nederlanders betrokken wordt.  

22070087 - Veilig verkeersgedrag -1441x13613

Jaarlijks vallen er meer dan 600 doden in het verkeer en ruim 21.000 zwaargewonden. Dagelijks zijn 1179 mensen betrokken bij een verkeersongeluk en belanden 357 mensen op de SEH, waarbij jongeren en ouderen de grootste risicogroepen vormen. De maatschappelijke kosten hiervan zijn gemiddeld € 17 miljard. Om mobiliteit slimmer en veiliger te maken streeft Achmea naar 0 verkeersdoden. Interpolis draagt bij aan deze maatschappelijke en overheidsdoelstelling door bewustzijn te vergroten, samen een veilige omgeving te creëren en slimme oplossingen toegankelijk te maken. De kennis van deze Thema-werkgroep wordt gebruikt bij het verder verdiepen van dit onderwerp.