Thema-werkgroepen 2021

Vereniging Achmea is in 2016 gestart met Thema-werkgroepen: multidisciplinair samengestelde groepen met leden van de Ledenraad en het Bestuur van Vereniging Achmea en medewerkers van Achmea. Deze groepen luisteren naar wat er leeft in de samenleving, onderzoeken ontwikkelingen en zetten signalen en behoeftes om in suggesties voor het bedrijf Achmea. Achmea kan de aanbevelingen van deze Thema-werkgroepen omzetten in bijvoorbeeld verbeterde proposities. Op die manier hebben onze klantleden écht inspraak in het bedrijf Achmea.

Ondernemers snel weer aan de slag met tekst

Achmea wil met haar coöperatieve karakter breed bijdragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij en economie. Het MKB is de motor van deze Nederlandse economie. Het is duidelijk dat de coronacrisis zijn weerslag heeft gehad op veel bedrijven en ondernemingen. Maar ook in ‘normale’ tijden hebben ondernemers te maken met financiële tegenslagen. Deze Thema-werkgroep denkt na over de vraag op welke wijze Achmea de kleinere ondernemer (het MKB) kan ondersteunen zodat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft.

Duurzame inzetbaarheid kopie met tekst

Als werkgever en verzekeraar hecht Achmea veel waarde aan de duurzame inzetbaarheid van (haar) medewerkers. Binnen Achmea zijn er vier verschillende pijlers gedefinieerd voor duurzame inzetbaarheid. De pijler waar deze Thema-werkgroep zich op gaat richten is ‘Loopbaan en Mobiliteit’. Veel medewerkers blijven lang in dezelfde baan en doordat we denken in functies kijken we minder naar het talent en vaardigheden van mensen. Deze Thema-werkgroep gaat nadenken over hoe Achmea de interne- en externe mobiliteit (en daarmee de duurzame inzetbaarheid) van haar medewerkers kan vergroten.

Duurzaam wonen voor iedereen met tekst

Achmea wil bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Een duurzame leef- en woonomgeving is hier een belangrijk onderdeel van. In de markt bieden veel bedrijven duurzaamheidsproducten op het gebied van wonen aan. Echter is er bij Nederlanders vaak een blokkade om over te stappen op verduurzaming van de eigen woning. Deze Thema-werkgroep houdt zich bezig met de vraag hoe Achmea deze drempel weg zou kunnen nemen.