Thema-werkgroepen 2023

Vereniging Achmea is in 2016 gestart met Thema-werkgroepen: multidisciplinair samengestelde groepen met leden van de Ledenraad en het Bestuur van Vereniging Achmea en medewerkers van Achmea. Deze groepen luisteren naar wat er leeft in de samenleving, onderzoeken ontwikkelingen en zetten signalen en behoeftes om in suggesties voor het bedrijf Achmea. Achmea kan de aanbevelingen van deze Thema-werkgroepen omzetten in bijvoorbeeld verbeterde proposities. Op die manier hebben onze klantleden écht inspraak in het bedrijf Achmea.

23070038 - Recht op zorg - 1441x1361px

Zilveren Kruis heeft eerder in de pers opgeroepen tot een maatschappelijke dialoog over het recht op zorg. Het kan niet zo zijn dat er altijd alles medisch uit de kast gehaald wordt als dat eigenlijk niet nodig is. Om de zorg toegankelijk, kwalitatief van hoog niveau en betaalbaar te houden, is het niet voldoende om de zorg slimmer te organiseren. Is het logisch dat mensen overal recht hebben? Vergeet niet dat we dat met elkaar moeten betalen. We hebben een heel solidair systeem in Nederland. Dat moeten we vooral behouden. We moeten mensen ook niets onthouden. Behalve als dat niet nodig is. Artsen en patiënten zijn echter niet gewend om het gesprek over passende zorg te voeren. Het is een wederzijdse verantwoordelijkheid. Het mooiste zou zijn als we dat wel bespreken met elkaar tijdens de Kerst of op verjaardagsfeestjes: voor zorg vind jij nou dat je nodig hebt? Welke zorg wil je wel of niet als je ouder bent?

23070038 - Het nieuwe pensioenstelsel - 1441x1361px

Achmea heeft een prominente positie in de pensioen sector met een breed scala aan proposities om klanten te helpen met vraagstukken in het domein ‘Inkomen voor nu straks en later’.  De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is een grote ontwikkeling waar Achmea op inspeelt. Hierin wil Achmea werkgevers en werknemers een goed gevoel kunnen geven bij deze overgang en over hun eigen pensioen. Om dit waar te maken vraagt Achmea om input van de werkgroep op wat kan worden gedaan om het nieuwe pensioenstelsel en pensioen toegankelijker te maken en hier meer mensen bij te betrekken.

23070038 - Schade en duurzaamheid2 - 1441x1361

Achmea wil een klimaat neutrale financiële dienstverlener zijn van en voor klanten. Om dit te bereiken, kiest Achmea voor verduurzaming van de verzekeringsportefeuille via een engagement strategie met klanten. Voor de zakelijke schade portefeuille is per sector input gewenst om deze strategie gericht op klantbetrokkenheid en -interactie vorm te geven. Punten die hierbij spelen zijn hoe de duurzaamheidstransitie verzekerbaar te houden, risico’s waarbij verzekerbaarheid een mogelijk probleem vormt en elementen die Achmea moet meenemen in haar engagement aanpak.