Bestuursleden

Kees van der Waaij (1951)

k-v-d-waaij

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2011, voorzitter sinds 2017

Van der Waaij heeft 35 jaar gewerkt bij Unilever, van 2001 tot 2011 was hij voorzitter van de directie van Unilever Nederland Holdings B.V. Op dit moment is Van der Waaij onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van Unilever Nederland Holdings B.V., lid van de Raad van Commissarissen bij Koninklijke Ahrend en Rabobank Rotterdam, lid van de Raad van Toezicht van het Catharina Ziekenhuis en lid Raad van Toezicht van de Hogeschool Rotterdam. Van der Waaij studeerde bedrijfseconomie en accountancy.

Ernst Hirsch Ballin (1950)

e-hirsch-ballin

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2011, vicevoorzitter sinds 2016

Hirsch Ballin werd in 1981 hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Tilburgse Universiteit, waar hij in november 2016 is benoemd tot universiteitshoogleraar. Daarnaast vervult hij als hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam de functie van president van het Asser Instituut voor Internationaal en Europees recht. Hirsch Ballin was minister van Justitie (1989-1994 en 2006-2010) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2010), lid van de Tweede resp. Eerste Kamer (1994-2000) en van de Raad van State (2000-2006). In 2006 werd hij gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Irene van den Broek (1962)

irene-van-den-broek

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2015, vicevoorzitter sinds 2017

Van den Broek is sinds september 2009 werkzaam als HR Director bij TNO. Daarnaast was zij van 2009 tot 2015 bestuurslid van de Stichting Pensioenfonds TNO. Na haar HEAO opleiding startte Van den Broek als trainee bij ABN Bank; zij studeerde tevens rechtsgeleerdheid. Gedurende haar carrière bij ABN AMRO heeft zij diverse functies vervuld (accountmanagement, bankkantoordirecteur) en heeft zij ook een aantal jaren in Singapore gewerkt. Van den Broek heeft een brede achtergrond in commerciële en managementfuncties, in de laatste 15 jaar aangevuld met HR functies. Zo was zij onder meer HR Director bij ABN AMRO Groep Functions (2006-2008) en na de overname door o.a. Royal Bank of Schotland nog een periode Hoofd HR Nederland (2008-2009) van deze bank.

Robert van Gasteren (1959)

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2015

Van Gasteren is sinds 2017 werkzaam als Chief Executive Officer bij Staffing Management Services te Rotterdam, de grootste onafhankelijke adviseur en proces uitvoerder van het compliant, transparant en kosten effectief inhuren van derden. Na zijn rechtenstudie begon Van Gasteren als Manager Personeelszaken in de chemische industrie om zich daarna verder te ontwikkelen binnen Consultancy en ICT-bedrijven KPMG)Peat Marwick, Oracle, CSC en SLTN Inter Access. Hij was bij Capgemini tussen 2004 en 2016 Directeur Personeelszaken Europa, COO Outsourcing Benelux, Tranformatie Directeur, Sales Directeur Centraal Europa en wereldwijd Directeur van de zogenaamde ‘ Non Enterprise Accounts’. Van Gasteren is plaatsvervangend voorzitter van het bestuur van Platform Outsourcing Nederland en tevens lid van de Raad van Advies van de VANAD Group en www.annlyz.com in Boston.

Marianne Heuvelmans (1965)

m-heuvelmans

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2015

Heuvelmans is beëdigd notaris en werkzaam vanuit een eigen notariskantoor in Vlissingen. Na haar studie notarieel recht was zij werkzaam bij diverse notariskantoren. Vanaf 2000 is Heuvelmans zelfstandig notaris in de gemeente Vlissingen. Daarnaast is Heuvelmans bestuurlijk actief, onder meer als secretaris van de Ring Zeeland West-Brabant van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en bestuurslid van de stichting Kinderkunstweek te Middelburg. Ze was bestuurslid/penningmeester bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland.

Maartje van Putten (1951)

m-v-putten

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2016

Van Putten was na haar opleiding aan de sociale academie en een studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) werkzaam als journalist en voor de Evert Vermeer Stichting . Van 1989 tot 1999 was zij namens de PvdA lid van het Europees Parlement. Nadien was zij lid van het onafhankelijke ‘Inspection Panel’ bij de Wereldbank. In 2005 promoveerde zij aan de Universiteit van Tilburg ‘Accountability Mechanisms in the Financial Sector’. Was lid van het independent Review Mechanism van de Afrikaanse Ontwikkelings Bank en onafhankelijk senior advisor bij de Europese Investerings Bank. Momenteel is Van Putten lid van het Nederlandse National Contact Point van de OESO, lid van het Onafhankelijke ‘Complaints Mechanism’ van FMO, de Nederlandse Financieringsmaatschappij Ontwikkelingslanden en DEG (Deutsche Entwiklungs Gesellschaft) en onafhankelijk expert van het ‘Complaints Mechanism’ van de Oost Europa Bank te Londen. Zij is tevens bestuursvoorzitter van Global Accountability.

Esther Raats-Coster (1969)

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2014

Raats-Coster is bestuurder en ondernemer. Zij is onder meer actief als lid Raad van Commissarissen adviesbureau Berenschot, voorzitter van de Raad van Commissarissen Rabobank Groene Hart Noord, lid raad van Commissarissen van Spaendonck Groep en lid van de Governance Commissie van Rabobank Nederland. Van 2003 tot 2008 was zij directeur-eigenaar van het bedrijf Bandrige Europe B.V. en in 2006 werd Raats-Coster gekozen tot Zakenvrouw van het Jaar. Van 2009 tot maart 2015 was zij voorzitter van de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (ZPO) en lid van de Sociaal Economische Raad. Van 2009 tot 2012 was Raats-Coster tevens directeur van Stichting Talent naar de Top.

Henk Robben (1952)

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2009

Robben is sinds 1 juni 2010 burgemeester van de Twentse gemeente Wierden. Hij heeft een opleiding en achtergrond in de agrarische sector. Robben werkte o.a. als algemeen secretaris Gewestelijke Land en Tuinbouw Organisatie (GLTO), als voorzitter van het College van Bestuur van Agrarisch Onderwijs Centrum (AOC) de Groene Welle in Zwolle en Hardenberg en bestuurslid van de landelijke AOC Raad. Sinds 1991 was Robben lid van de Ledenraad van Vereniging Achmea, in 2009 heeft hij de overstap gemaakt naar het Bestuur.

Jan Versteegh (1965)

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2016

Versteegh is bestuursvoorzitter van TeekensKarstens advocaten notarissen in Leiden. Na zijn opleiding burgerlijk recht is hij werkzaam in de advocatuur. Sinds 2003 werkzaam bij TeekensKarstens advocaten notarissen, waarvan sinds 2006 als bestuursvoorzitter. Daarnaast is hij voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Rijnland en lid van de Raad van Advies van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Leiden.

Aad Veenman (1947)

a-veenman

Waarnemer namens Raad van Commissarissen Achmea

Veenman is sinds 2009 lid van de Raad van Commissarissen van Achmea en vanaf 2016 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Achmea, tevens commissaris van Achmea Schadeverzekeringen N.V. Van 2002 tot 2009 was hij voorzitter en CEO van de NS. Daarvoor had hij een lange loopbaan bij het industriële concern Stork, waar hij vanaf 1990 lid was van de Raad van Bestuur en CEO van 1998 tot en met 2002. Tot medio juni 2010 was hij tevens commissaris bij Rabobank Nederland. Veenman is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Tennet Holding en lid van de Raad van Commissarissen van Coöperatie SURF.

Charlotte Visser (1981)

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2015

Visser is bestuursadviseur van de burgemeester en de gemeentesecretaris (algemeen directeur) van de gemeente Capelle aan den IJssel. Hiervoor werkte zij 10 jaar als raadsadviseur voor de gemeenteraad met als specialisatie burgerparticipatie, referendum, stadsontwikkeling, auditcommissie en rekenkamer. Sinds 2006 is Visser lid van de Verzekerdenraad van Zilveren Kruis. Als afgestudeerd journalist en afgestudeerd bestuurskundige is Visser haar loopbaan gestart binnen de journalistiek en werkte zij voor het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. Sinds 2008 is Visser werkzaam voor de lokale democratie. Daarnaast vaart zij sinds 2006 samen met haar man, professioneel ballonvaarder, de wereld over in hun eigen special shape luchtballonnen. Twitter @charlottevisser

Janneke van der Waaij (1958)

j-v-d-waaij

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2009

Van der Waaij was vanaf 1982 lid van de Ledenraad van Vereniging Achmea. In 2009 heeft zij de overstap gemaakt naar het Bestuur van Vereniging Achmea. Sinds 2001 is Van der Waaij storemanager van een modezaak in Eindhoven. Daarvoor heeft zij meer dan 20 jaar ervaring als ondernemer binnen de melkveehouderij. Van 1990 tot 1999 was Van der Waaij gemeenteraadslid in de gemeenteraad Heeze en Heeze-Leende. Van 2008 tot 2014 was Van de Waaij lid van de Ledenraad van Rabobank Dommelstreek.

Wim de Weijer (1953)

w-d-weijer

Lid Bestuur Vereniging Achmea sinds 2016

De Weijer is tevens sinds 2016 lid van de Raad van Commissarissen van Achmea. Hij is voormalig bestuurder van zorgaanbieder Espria/Evean. Momenteel is De Weijer onder meer actief als commissaris bij pensioenuitvoerder PGGM, ADG (Asito Groep), Wielco B.V. (Hartig Bank/Emcart) en Domuncula B.V. (Het Gastenhuis, Dagelijks Leven), Participatie commissaris en adviseur van NPM-Capital.

Ereleden
De heer G.J. Swalef
De heer mr. P.F.M. Overmars

Senior manager
Ingrid van Zandvoort