Over ons

Vereniging Achmea is de vereniging van alle klanten van Achmea. Vereniging Achmea is de grootste aandeelhouder van het bedrijf Achmea en draagt zorg voor de continuïteit van het bedrijf door erop toe te zien dat Achmea financieel gezond blijft.

Vereniging Achmea behartigt de collectieve belangen van de klanten van Achmea. Daarom zijn alle miljoenen klanten van het bedrijf Achmea tegelijk ook klantlid van Vereniging Achmea. De Vereniging staat midden in de maatschappij en voert dialoog over maatschappelijke thema’s. Vereniging Achmea luistert, onderzoekt en zet signalen om in suggesties voor het bedrijf Achmea.

Vereniging Achmea heeft statutaire twee doelen:

  • Het borgen van de continuïteit van het bedrijf Achmea;
  • Het behartigen van de collectieve belangen van onze klantleden.

Essentieel is dat deze klantenleden zich gehoord voelen, dat er naar de collectieve stem van de klanten geluisterd wordt. Daarom worden de klantleden vertegenwoordigd door de Ledenraad van Vereniging Achmea. De Ledenraad is een zo getrouw mogelijke afspiegeling van het totale klantledenbestand van Achmea.

Vereniging Achmea wordt bestuurd door een Ledenraad en een Bestuur. De Ledenraad bestaat uit maximaal 100 personen. Via de Ledenraad hebben de klantleden dus daadwerkelijk een stem in het bedrijf Achmea. Dat geeft de klanten van Achmea een unieke positie ten opzichte van klanten van veel andere bedrijven.

Merken van Achmea in Nederland zijn onder andere: Centraal Beheer, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea en Inshared.