Geen resultaat behalen is mijn eer te na

Emine Bozkurt groeide op in ‘probleemwijk’ Poelenburg in Zaandam. “Op vroege leeftijd werd ik al geconfronteerd met sociale ongelijkheid. Toen is mijn maatschappelijke betrokkenheid ontstaan.” Na tien jaar voor de PvdA in het Europees Parlement te hebben gezeten, is Emine nu strategisch adviseur en onder meer betrokken bij het international Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), een intergouvernementele organisatie op het gebied van duurzame democratie wereldwijd. Verder is ze lid van de Ledenraad van Vereniging Achmea.

“Ik geloof heel sterk in een rechtvaardige samenleving en democratie is daar een onderdeel van. Als ik daaraan kan bijdragen, doe ik dat graag en met volle inzet. Mijn maatschappelijke betrokkenheid heb ik van huis uit meegekregen. In Poelenburg gingen dingen niet altijd even goed. Daar werd ik vroeg in meegenomen en daar denk je dan over na.

Echt maatschappelijk betrokken en actief werd ik pas toen ik ging werken. Ik merkte dat de discussie over minderheden steeds negatiever werd. Ik dacht: Als ik iets wil betekenen voor gelijke rechten en dergelijke, dan kan ik er allerlei meningen over hebben, maar veel effectiever is het om een actieve rol te spelen. Toen ben ik lid geworden van de PvdA. Het was het begin van mijn politieke loopbaan.”

Invloed en resultaat

“In het Europees parlement heb ik me van 2004 tot 2014 sterk gemaakt voor gelijke rechten en antidiscriminatie, voor minderheden en voor vrouwen. Op allerlei manieren heb ik geprobeerd de aandacht te leggen op mensenrechten en democratie. Dat zijn zaken die voor mij op nummer één staan.

De maatregelen tegen racisme, die Europese voetbalorganisatoren na mijn oproep namen, is één van de concrete resultaten. Mijn rol in de politiek werd daarmee bekroond. Ik vind het belangrijk dat je iets bereikt. Ik wil niet zomaar ergens zitten om dat het leuk is. Ik wil invloed en resultaat. Het is mijn eer te na als ik dat niet behaal.”

Aansluiting bij drijfveren

“Het idee om lid te worden van de Ledenraad ontstond, toen ik uit het Europees parlement kwam. Ik wilde kijken wat ik specifiek voor de Nederlandse samenleving kon doen. Toen sprak ik Ernst Hirsch Ballin, lid van het Bestuur van Vereniging Achmea. Hij zei tegen me: Is de Ledenraad niets iets voor jou? Eerst dacht ik: O jee, ledenraden zijn van die stoffige bedoeningen. Zo’n groep die zit te praten, een kopje koffie drinkt en dan weer naar huis gaat, zonder resultaat. Maar toen ik meer hoorde, was mijn belangstelling gewekt. In 2016 ben ik lid geworden van de Ledenraad.

Ik zit in de themawerkgroep Leefbare Samenleving. Die sluit precies aan bij mijn drijfveren. Waar we op dit moment naar kijken is leefbaarheid in de wijk en veiligheid in en om het huis. Wat voor platforms zijn er? Hoe zien woonverzekeringen in de toekomst eruit? We denken mee over welke kant het op kan gaan, hoe we kunnen zorgen dat het verzekeringsbedrijf toekomstbestendig is.“

Relatie met MBO

“Eén van de dingen die ik heb aangebracht in de themawerkgroep is de relatie met het Middelbaar Beroepsonderwijs. Het is mooi om MBO-leerlingen te betrekken bij dingen zoals een woonvisie, om te horen hoe hun ideeën zijn en hoe zij hun wijk en woonomgeving beleven. Ik ben in gesprek gegaan met het Albeda College in Rotterdam. Binnenkort gaan we met de leerlingen een sessie organiseren en ophalen wat er leeft. Tegelijkertijd gaat er iemand mee van Achmea om te vertellen over stages in het bedrijf. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Verder is diversiteit mijn stokpaardje. Dat onderwerp heb ik meerdere malen aangekaart in de Ledenraad. Achmea is er ook volop mee bezig, tot in de Raad van Bestuur. De Ledenraad is een heel divers gezelschap. Een mini pressure cooker waaruit een mooi beeld naar voren komt van wat er leeft in Nederland. Ik zie dan ook dat Achmea de relatie met de Vereniging heel waardevol vindt. Er ontstaat steeds meer verbinding tussen bedrijf en Vereniging. Ook dat is resultaat.”