Hoe klanten klanten helpen om schades te voorkomen

Edwin Schokker is lid van de Ledenraad en Sjak van Nieuwkuijk is werknemer van Achmea. Ze ontmoetten elkaar bij Vereniging Achmea, waar ze allebei in de thema-werkgroep Klimaat zitten. De twee delen een passie voor de mogelijkheden die techniek biedt op het gebied van veiligheid en preventie. Verder zit het coöperatieve denken beiden in het bloed. “Klanten kunnen klanten helpen om de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt te beperken”, stellen ze.

Edwin Schokker is zelfstandig consultant klimaatbeheersing en gebouwautomatisering. Hij is lid van de Klantenraad van Woonfonds en zit namens die Klantenraad in de Ledenraad van Vereniging Achmea. Sjak van Nieuwkuijk is manager Veiligheid & Preventie bij Interpolis. Edwin en Sjak hebben elkaar gevonden in hun gezamenlijke interesse in klimaatonderwerpen en spreken ook buiten de thema-werkgroep af. “Preventie en bewustwording zijn belangrijke onderwerpen binnen de thema-werkgroep Klimaat”, vertelt Edwin. “Daarover zijn wij ook samen in gesprek. Zijn mensen zich bewust van wat er voor kan vallen? Houden ze preventief rekening met wat er kan gebeuren? En wat kunnen ze doen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken?”

Nieuwe filosofie

Sjak vult aan: “Ik ben 32 jaar geleden bij Achmea begonnen als bouwkundige. Als er ergens schade was aan gebouwen, werd ik erheen gestuurd. Ik heb dat 25 jaar gedaan, waarvan 10 jaar als lid van het management team. Toen realiseerde ik me: Raar dat we mensen premie laten betalen en dan gaan zitten wachten tot er iets gebeurt. We zeiden bij Interpolis: We gaan dienstverlening ontwikkelen die klanten helpt om schades te voorkomen. Vanuit die nieuwe filosofie ben ik met het onderwerp klimaat bezig.”

“Door klimaatverandering wordt klimaatbeheersing in bestaande gebouwen steeds lastiger”, vertelt Edwin. “Het binnenklimaat is steeds moeilijker te regelen, omdat het weer onvoorspelbaar is geworden. Wat kun je doen om schadelijke gevolgen hiervan te minimaliseren? Maar ook: hoe kun je het energieverbruik in een pand verlagen en zo de CO2-uitstoot verminderen? Over dat soort dingen spreken we.”

Twee niveaus

“Er zijn twee niveaus waarop we kunnen denken”, vervolgt Sjak. “Enerzijds: wat kan Achmea betekenen in de vermindering van CO2-uitstoot? Dat is het hoge niveau. Op een lager niveau werken we manieren uit om individuele klanten te helpen met praktische tips ter voorkoming van schade.”

Edwin: “Techniek spreekt ons allebei aan. Domotica en slim gebruik van data kunnen helpen om de risico’s van klimaatverandering te verminderen. Zo heeft een leverancier van domotica bij de helft van zijn 20.000 klanten een weerstation in de tuin staan. Die data zijn heel goed te gebruiken om relevante informatie naar klanten te sturen, bijvoorbeeld waar en wanneer precies een storm over het land trekt. Dankzij deze techniek kunnen we mensen gerichter informeren.”

Coöperatief denken 2.0

“We willen ervoor zorgen dat Nederlanders tussen de oren krijgen dat het klimaat verandert”, aldus Sjak. “Edwin wordt daarbij gedreven door zijn wens zijn kinderen een goede toekomst te bieden. Mijn persoonlijke drive komt voort uit de ellende die ik heb gezien in mijn tijd als schade-expert. Ik ben een dienstbaar persoon, coöperatief denken zit me in het bloed. Daarom werken we aan concepten waarbij klanten die preventieve diensten aanbieden andere klanten helpen. Wij kunnen samenwerken met bedrijven die iets doen op het gebied van vermindering van CO2-uitstoot of schadebeperking. De preventiewinkel van Interpolis is een mooi voorbeeld, die werkt al op die manier.”

“Ik ben er ook heel erg voor: klanten voor klanten”, zegt Edwin. “Het is niet makkelijk om mensen bij elkaar te krijgen, maar een partij als Achmea kan daar zeker iets in betekenen.”

“Edwin en ik hebben zitten sparren over wat voor bedrijven en professionals allemaal bij Achmea verzekerd zijn”, vult Sjak aan. “Achmea zou die kunnen benaderen om iets voor anderen te gaan betekenen. De coöperatieve gedachte wordt zo heel concreet. Dat is wat mij betreft het coöperatieve denken 2.0.”