Twee rollen

Waarom bestaan wij?

Vereniging Achmea heeft twee rollen

  • We borgen de continuïteit van Achmea. Dit doen we door als meerderheidsaandeelhouder erop toe te zien dat Achmea op korte en lange termijn financieel gezond blijft en waarde toevoegt.
  • We behartigen de collectieve belangen van onze 10 miljoen klantleden. We treden op als vertegenwoordiger van alle klanten van de Achmea-merken en geven onze klantleden een collectieve stem in het bedrijf Achmea.
2019-04 Ver Zeist-035-VIERKANT

Drie statutaire colleges

Hoe werken wij?

Vanuit deze twee rollen en op basis van een coöperatieve identiteit geven wij invulling aan onze maatschappelijke betrokkenheid. Vereniging Achmea kent drie statutaire colleges:

2019-04 Ver Zeist-064