'Wij bewaken de coöperatieve identiteit van Achmea'

Activiteiten

Om haar doelstellingen te verwezenlijken onderneemt Vereniging Achmea de volgende activiteiten:

Actieve aandeelhouder

Vereniging Achmea is met ruim 65% de grootste aandeelhouder in Achmea B.V. Dat betekent dat belangrijke besluiten alleen genomen kunnen worden met goedkeuring van de Vereniging. Daarnaast houdt Vereniging Achmea het enige prioriteitsaandeel (het zogenaamde A-aandeel) in Achmea. Dit geeft de Vereniging bepaalde rechten, onder meer bij de voordracht en benoeming van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

  • De andere grote aandeelhouder van het bedrijf Achmea is de Rabobank, die ruim 29% van de aandelen houdt. De rest van de aandelen van het bedrijf Achmea is in handen van gelijkgestemde Europese financiële instellingen, vaak met een coöperatieve achtergrond.

Vanuit onze rol als aandeelhouder bewaken wij de coöperatieve identiteit van het bedrijf Achmea en de belangen van onze klantleden. Wij zien erop toe dat Achmea financieel gezond blijft en waarde toevoegt. Dit doen we onder meer door geregeld met de Raad van Bestuur in gesprek te gaan en positief kritische vragen te stellen over het functioneren en de resultaten van Achmea.

Behartiger van de belangen van klantleden

Serieuze invloed van onze klantleden is van belang om op lange termijn te waarborgen dat het bedrijf Achmea scherp blijft op hun belang. Vertrouwen tussen het bedrijf Achmea en de klantleden is de sleutel tot succes. Daar werkt Vereniging Achmea aan met het behartigen van de collectieve belangen van miljoenen klantleden. We signaleren kansen en doen aanbevelingen aan het bedrijf Achmea.

Aanjager van dialoog

Wat leeft er in Nederland? En wat betekent dit voor de leden van de Vereniging? Wat vraagt dit van het bedrijf Achmea? Dat zijn vragen waarop wij antwoorden zoeken, vanuit ons coöperatieve fundament en onze maatschappelijke betrokkenheid. We stimuleren een open gesprek over maatschappelijke thema’s, die raken aan de activiteiten van het bedrijf Achmea. Door met elkaar in gesprek te gaan, komen oplossingen voor complexe vraagstukken dichterbij.